Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Systeembouwer

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: onderzoeker, criticus

Engelse Benaming: mastermind

INTJ

Introverted iNtuitive Thinking Judging

Introvert Intuïtief Rationeel Gestructureerd

Sleutelwoorden: Systeem, Onderzoek, Functionaliteit, R&D

Succesfactoren: weetgierigheid, grondigheid, zelfdiscipline, resultaatgerichtheid, voorzichtigheid, systematiek, realisme, inzet, vasthoudendheid, actie-drang, overzicht

Verbeterpunten: sociabiliteit, openheid, flexibiliteit, gevoel voor humor, passie, amicaliteit, wereldwijsheid, sympathie

Complementaire Myers-Briggs Typering: ENFJ (Pedagoog)

Studies: alle technische studies, farmacie, medicijnen, psychologie en talen

Werk: onderzoeker, schrijver, universitair medewerker, researcher, bibliotecaris

  

Korte omschrijving type:

INTJ ’s zijn binnen de hoofdgroep de Builders de introverte denkers, wat duidt op taakgerichtheid, het aanbrengen van structuur en het toepassen van kennis. Geen wonder dat de rol van onderzoeker of systeembouwer in de meest brede zin van het woord het type INTJ het beste "pakt". Kenmerkend voor een INTJ is de drang naar functionaliteit, perfectie en systematiek. De aangeboren accuratesse en scherpheid zijn typerend voor de INTJ. INTJ’s kunnen zich voor een lange tijd afzonderen om aan een project of onderzoek te werken. Zij zijn van alle types het meest specialistisch aangelegd en hebben als pas afgestudeerd academicus de meeste kans om een promotieopdracht met succes af te ronden. Geen wonder dat het aantal INTJ’s onder mensen met een dr. titel meer dan gemiddeld is. Een andere eigenschap van de INTJ is de grote zelfverzekerdheid waarmee zij te werk gaan. Voor buitenstaande kan dit soms overkomen als "ivoren toren" gedrag. Verder zijn INTJ’s erg kritisch en objectief: bij het beoordelen van projecten of opdrachten treden zij vaak op als criticus.

Op sociaal vlak ondervinden de meeste INTJ’s meer nadeel van hun zelfverzekerdheid en besluitvaardigheid dan voordeel. De meeste INTJ’s hebben moeite met het samenzijn met anderen als dat alleen voor de gezelligheid is. Bovendien hebben de meeste INTJ's een broertje dood aan small talk. Normaal gesproken vindt een INTJ zijn/haar partner op zijn/haar werk: een collega of medestudent met wie zij gedurende langere tijd hebben samengewerkt. Dat is namelijk de enige manier om iemand te leren kennen tot in de finesses, die erg belangrijk zijn voor INTJ’s.

Qua werk voelt een INTJ zich het meeste thuis in een maatschappelijke organisatie, een instituut of de universiteit. Ook kunnen zij goed functioneren in het bedrijfsleven mits er een duidelijke structuur heerst binnen het bedrijf waar zij werken. Deze structuur kan worden herkend aan het naleven van de kwaliteitsnormen. Veel INTJ’s vinden hun niche in de wetenschap en de techniek waar zij zich vooral bezighouden met onderzoek naar technieken en methoden. Vele INTJ’s houden zich bezig met het schrijversvak, ook als redacteur.

 

Profiel van de Sensualist

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: trendsetter, stylist, estheticus, observator

Engelse Benaming: trendsetter, composer, artist, sensualist

ISFP

Introverted Sensing Feeling Perceiving

Introvert Gewaarwordend Gevoelig Globaal

Sleutelwoorden: Non-verbale Communicatie, Observatie, Esthetica, Vormgeving, Presentatie

Succesfactoren: mensenkennis, representativiteit, raffinement, flexibiliteit, gevoel voor humor, realisme, wereldwijsheid, creativiteit, behulpzaamheid

Verbeterpunten: zelfdiscipline, spontaniteit, zorgvuldigheid, overzicht, energie, actie drang

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ENTP (Innovator), ESTP (Promotor)

Studies: Marketing, communicatie, muziek, kunstacademie, mode & kleding, design, fotografie, esthetica

Werk: designer, DTP-er, kunstenaar, musicus, marketeer, communicatie consultant, fotograaf

Korte omschrijving type:

ISFP’s zijn binnen de hoofdgroep de Shapers de introverte gevoelstypes, wat duidt op toewijding (IF), en het naar de hand zetten van de buitenwereld (SP). Geen wonder dat de rol van trendsetter of sensualist in de meest brede zin van het woord het type ISFP het beste "pakt". ISFP’s zijn van alle 16 types het meest alert en oplettend op hun directe omgeving. Zij nemen dingen waar die anderen niet waarnemen, "they are the first to hear the different drummer". ISFP’s hebben van alle types de sterkste waarnemingszin. Dankzij deze gave hebben zij een sterk ontwikkeld gevoel voor mooi en lelijk, de esthetica dus. ISFP’s zijn hierdoor erg trendgevoelig en zullen meer dan de andere types op de hoogte zijn van nieuwe trends. Vele ISFP’s zijn artistiek aangelegd en houden zich bezig met inrichting, design en/of schilderen.

Op de een of andere manier slagen de meeste ISFP’s er niet in hun studie af te maken hoe intelligent zij ook zijn. Waarschijnlijk heeft dit te maken dat ISFP’s zo opgaan in het echte leven dat er slechts weinig tijd voor de studie overblijft. Een punt waarin een echte ISFP zich onderscheidt van de andere introverte gevoelstypes (IF) is de competitiedrang, een typische SHAPER eigenschap. Spelletjes waaraan zij meedoen, willen zij graag winnen.

Qua werk is de ISFP’s zowel geschikt voor werken in teamverband als zelfstandig. Natuurlijk hebben sommige de voorkeur voor het team en andere weer voor de zelfstandigheid. Daarin lijken zij sterk op de INFP's (vredesstichters), die ook zowel goed in teamverband als zelfstandig functioneren. Een team geeft de ISFP de inspiratie voor een nieuw idee of design dat zij graag zelfstandig willen uitwerken. Het echte werk doet de ISFP dus zelfstandig. Door hun gebrek aan zelfdiscipline moeten zij evenals de ESFP constant gepusht worden om hun taken af te ronden.

Hard van buiten, zacht van binnen
Evenals INFP’s beschikken ISFP’s dankzij hun sterke waarnemingszin over veel mensenkennis. In tegenstelling tot de INFP is de mensenkennis van de ISFP meer op het uiterlijk gericht en op het inschatten van andermans bedoelingen of mogelijke bedreigingen, scherpzinnigheid dus. Een INFP (vredesstichter) kijkt veel meer naar dieper gelegen emoties en zal een meer romantisch-idealistische voorstelling hebben van mensen. Eigenlijk voelt een ISFP zich als een INFP maar in tegenstelling tot de INFP bouwt de ISFP een muur om zich heen: de ISFP is niet voor iedereen toegankelijk, alleen voor personen die echt wat te melden hebben. De paradox die de ISFP kenmerkt is de harde buitenkant en de boterzachte binnenkant, een combinatie van terughoudendheid en vriendelijkheid. Veel ISFP's komen in de eerste instantie dan ook als arrogant en afstandelijk over. Het praten in omgekeerde taal is eveneens typisch voor de ISFP. Bovendien praten zij over realistische zaken waarin zij het spel dat sommigen spelen kleurrijk beschrijven: zij praten over een harde wereld terwijl zij van binnen net als de INFP sociaal voelend zijn. Dit maakt dat een ISFP voor velen moeilijk te peilen is.

Jezelf zijn
ISFP's willen dolgraag zichzelf zijn maar worden in de realiteit steeds gecontrontreerd met situaties waarin ze gedwongen worden een bepaalde rol aan te nemen, in de trant van ik heb nou even geen zin in jouhoe moet ik dit duidelijk maken zonder jou te kwetsen? Door hun opmerkingen met dubbele bodem kunnen ISFP's anderen op een dwaalspoor zetten, is hij (zij) nou serieus of niet? De paradox echter is dat ISFP's eerlijkheid, betrouwbaarheid en integriteit hoog in het vaandel hebben staan.

Signalen opvangen/ indrukken verwerken
De indrukken van de buitenwereld ervaart een ISFP veel intenser en sterker dan alle andere types, of het nu gaat om kleuren, geluiden of om gebeurtenissen. ISFP's zijn daarom constant op zoek naar de balans en harmonie in hun belevingswereld. De tweeledigheid van de ISFP is ook een bron van artistieke uitingen: impressies uit de harde wereld verzachten door middel van muziek, fotografie of schilderkunst.

Typisch gevoel voor humor
ISFP’s hebben een typisch gevoel voor humor en lijken daarmee erg op de ENTP. De complementariteit tussen deze twee is erg sterk op dit gebied: de ISFP fantaseert regelmatig over het doen van gekke dingen en zijn/ haar humor is vaak gebaseerd op het shockeren van types mensen, in de praktijk zullen zij dit echter nooit uitvoeren. Van alle types is het slechts de ENTP die met zijn eigenwijsheid en originaliteit sommige mensen daadwerkelijk maar onbedoeld shockeert. ISFP’s luisteren dan ook maar al te graag naar de sterke verhalen van ENTP’s. Veel ISFP’s hebben belangstelling voor de Marketing en dan vooral voor Reclame. De enige vervelende eigenschap die een ISFP heeft, is dat deze er op kickt om anderen voor de gek te houden, vooral als het gaat om hem /haarzelf. Als het om de ISFP zelf gaat, is hij/zij moeilijk te peilen.

 

Profiel van de Conservator

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: beschermer

Engelse Benaming: protector

ISFJ

Introverted Sensing Feeling Judging

Introvert Gewaarwordend Gevoelig Gestructureerd

Complementaire Myers-Briggs Typering: ESTJ (Supervisor)

Sleutelwoorden: toewijding, respect, trouw, netheid, zorgvuldigheid

Succesfactoren: betrouwbaarheid, empathie, zelfdiscipline, inzet, actie-drang, zorgvuldigheid, accuratesse, behulpzaamheid, leiderschapsacceptatie, representativiteit, voorzichtigheid, vasthoudendheid

Verbeterpunten: optimisme, relativeringsvermogen, weetgierigheid, creativiteit, initiatief, onafhankelijkheid, openheid

Studies: hotelschool, toerisme, sociale studies, onderwijs, administratief

Werk: administratief, sociaal

Korte omschrijving type:

ISFJ ’s zijn binnen de hoofdgroep de Controllers de introverte gevoelstypes, wat duidt op toewijding, het nakomen van plichten en het instandhouden van gewoontes en gebruiken. Geen wonder dat de rol van conservator of beschermer in de meest brede zin van het woord het type ISFJ het beste "pakt". Voor een ISFJ zijn respect, trouw, zorgvuldigheid, netheid en gehoorzaamheid belangrijke deugden. ISFJ’s kenmerken zich door hun behoefte iets voor anderen te betekenen, "their need to be needed". Op het eerste gezicht komen ISFJ’s bijna net zo afstandelijk over als ISTJ’s of INTJ’s. Zij wijken daarin af van hun "buur" gevoelstypes, de INFJ en de ESFJ die beide veel opener zijn. Misschien is een ISFJ wat dat betreft wat stugger, maar tegelijkertijd ook rechtlijniger, in de zin dat zij zich alleen echt uiten tegenover vrienden. ESFJ’s en INFJ’s kunnen aardig doen tegen anderen omdat dat nou eenmaal moet, een ISFJ heeft daar veel meer moeite mee. Op het vlak van vrienden is een ISFJ evenals een INFJ erg kieskeurig en mensen doen er over het algemeen lang over om de ISFJ te beetje te leren kennen. Een vriend kan daarentegen rekenen op 100% loyaliteit en steun van de ISFJ.

ISFJ’s worden vaak sterk ondergewaardeerd op het werk, thuis of bij de vereniging. Zij bewijzen telkens weer dat men op hen kan bouwen en vertrouwen, werken met volle inzet en leveren werk van hoge kwaliteit. Misschien zien anderen het werk dat gedaan wordt door ISFJ’s als vanzelfsprekend. In sommige gevallen maken mensen met minder goede bedoelingen daar misbruik van. Dit probleem ligt eigenlijk bij henzelf: gelijk de andere introverte gevoelstypes geven zij liever dan zij nemen: het openlijk vragen om een compensatie voor het door hen geleverde werk is taboe. ISFJ's kennen vele taboes, hetgeen wellicht te maken heeft met de strikte scheiding die zij maken tussen wat "mag" en wat "niet mag". ISFJ's houden zich aan hun verplichtingen en slechts weinigen verdienen hun complete toewijding.

ISFJ's houden niet zo van verandering en hebben in een groep meer zekerheid en steun nodig dan mensen met een andere Myers-Briggs Typering. ISFJ's wordt daarom aangeraden hun onzekerheden te uiten aan iemand die graag leiding geeft en in het middelpunt van de aandacht staat, vaak een ET (Extravert rationeel) type. Aangeraden wordt om aan andere Introverte Gevoelstypes (IF) uw onzekerheden niet teveel te uiten, zij (INFP vredesstichter, INFJ Ethicus en ISFP sensualist) zijn namelijk net zo onzeker als de ISFJ, alleen uiten deze drie IF types hun onzekerheden op een andere manier. Verder zijn de meeste ISFJ's - evenals de andere IJ types - erg perfectionistisch ingesteld. Dit perfectionisme is nauw verweven met de onzekerheid die de ISFJ's kenmerkt.

Op de langere termijn kan een ISFJ zich sterk gaan hechten aan bepaalde mensen. Zo zal een ISFJ bij een reorganisatie in het bedrijf waar zijn/haar meest geliefde collega’s op straat worden gezet uit loyaliteit met hen ook het bedrijf verlaten.

Qua werk voelt een ISFJ zich het meeste thuis in een kleine overzichtelijke organisatie, waarbij hun voorkeur uitgaat naar secretariële en/of administratieve werkzaamheden. Vele zijn werkzaam in het bedrijfsleven, de bank -en verzekeringswereld en in de zorgsector (verpleging).