Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Supervisor

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: opzichter, chef, opruimer

Engelse Benaming: supervisor

ESTJ

Extraverted Sensing Thinking Judging

Extravert Gewaarwordend Rationeel Gestructureerd

Sleutelwoorden: Controle, Regels en Procedures, Orde handhaving, Bij de "les" zijn

Succesfactoren: zakelijkheid, zelfdiscipline, resultaatgerichtheid, realisme, inzet, actie-drang, overzicht, assertiviteit, geldingsdrang, eerlijkheid, gevoel voor humor

Verbeterpunten: sympathie, amicaliteit, openheid, tolerantie, flexibiliteit, weetgierigheid, creativiteit, passie

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ISFJ (Conservator), ESFJ (Dienstverlener), INFP (Vredesstichter)

Studies: bedrijfskunde, rechten, bedrijfs –en fiscale economie, onderwijs, horeca

Werk: manager, opzichter, politie-agent, onderwijzer, docent, chef

Korte omschrijving type:

ESTJ’s zijn binnen de hoofdgroep de Controllers de extraverte denkers, wat duidt behoefte aan leidinggeven (ET) en het zich bezighouden met bewaking, controle en het instandhouden van tradities. ESTJ’s houden van orde en continuïteit en voelen zich derhalve het beste thuis in omgevingen waarin "werk" een belangrijke rol speelt en duidelijke regels heersen. Van alle Myers-Briggs Typeringen weet de ESTJ het beste wat de dagelijkse werkzaamheden zijn: onderhoud, productie, betalingen en vooral het nakomen van afspraken en regels. In tegenstelling tot de meeste andere types is de ESTJ altijd bij de "les". Door hun directheid kunnen zij soms helaas bot en klantonvriendelijk overkomen. Het omgaan met klanten is niet aan de ESTJ besteed, de ESTJ is eerder iemand die ervoor zorgt dat binnen in de organisatie alles op rolletjes verloopt.

De hoge coherentie van het ESTJ type ligt in het feit dat zij steeds gemakkelijk te herkennen zijn aan hun (soms botte) eerlijkheid en directheid. Zij draaien nooit om de hete brei heen. Bovendien behandelen zij iedereen gelijk, niet altijd even vriendelijk maar wel eerlijk. "Waarom zou ik mij opeens heel anders voordoen in de aanwezigheid van de koningin of de directeur?" Een van hun lijfspreuken is dan ook: "niet lullen maar poetsen". In tegenstelling tot de ESFJ die steeds met een schuldgevoel opgezadeld zit omdat hij/ zij zich constant afvraagt "ben ik wel aardig genoeg geweest", gebruikt de ESTJ zijn tijd om te controleren of de groep haar verplichtingen wel nakomt. De ESTJ vindt normaal zijn erg belangrijk en zal daarom evenals de ESFJ trachten excentriekelingen die zich buiten de normale paden begeven te corrigeren, waarbij hij/zij weinig rekening houdt met de gevolgen die zijn/haar reprimande bij de andere persoon teweegbrengt. Naast de functie van opzichter is de functie van trouble shooter eveneens een goede keuze voor de ESTJ, zeker als hij/ zij ook beschikt over ISTP (operator) kwaliteiten, zoals handvaardigheid en een praktische instelling. De ESTJ is van alle types die eerste die het werk ziet liggen en op de hoogte is van de taken die na een dag of week af moeten zijn. De ESTJ is een doorpakker die ervoor zorgt dat de dagelijkse verantwoordelijkheden worden nagekomen.

Diep in zijn/haar hart heeft de ESTJ erg veel liefde nodig, vandaar dat wij de INFP (vredesstichter) ook bij de complementaire Myers-Briggs Typeringen hebben geplaatst. Een INFP is van alle types het meest sociaal voelend en is in staat de interne spanningen die sommige ESTJ's hebben te begrijpen en te verminderen. Door beter met hun gevoelens om te gaan, zullen ESTJ's over zaken genuanceerder gaan denken, waardoor zij zich ook subtieler zullen gaan uitdrukken. Bijna alle ESTJ's beschikken over een goede dosis gevoel voor humor. Humor stelt ESTJ's in staat om onderwerpen die normaal gesproken op de "zwarte lijst" staan toch de revue te laten passeren.

Qua werk is voor de meeste ESTJ’s een baan in teamverband het meest aan te raden, want plichtsgetrouw zijn zij zeker en bovendien hebben mensen nodig die zij kunnen controleren. Qua werk voelt een ESTJ zich evenals een ISTJ het meeste thuis in de ambtenarij of in een kleine overzichtelijke organisatie in het bedrijfsleven. Vele zijn werkzaam in het bank -en beleggingswezen, de verzekeringswereld en in de accountancy. In tegenstelling tot de ISTJ zijn veel ESTJ’s werkzaam in het onderwijs, vooral in het basis onderwijs. Onder de ambtenaren zullen ESTJ’s meer dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn.

 

Profiel van de Ethicus

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: raadgever, organisatiebouwer, activist

Engelse Benaming: Counsellor

INFJ

Introverted iNtuitive Feeling Judging

Introvert Intuïtief Gevoelig Gestructureerd

Sleutelwoorden: Ethiek, Teamgeest, Perfectie, Organisatie, Integriteit, Kwaliteit

Succesfactoren: diplomatie, teamspirit, empathie, weetgierigheid, openheid, zelfdiscipline, behulpzaamheid, inzet, vasthoudendheid, grondigheid, voorzichtigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, idealisme, leiderschapsacceptatie

Verbeterpunten: gevoel voor humor, onafhankelijkheid, wereldwijsheid, ego, assertiviteit, geldingsdrang, resultaatgerichtheid, initiatief

Complementaire Myers-Briggs Typering: ENTJ (Mobiliser)

Studies: bestuurskunde, talen, bedrijfskunde, algemene economie, medicijnen

Werk: groepsleider, beleidsmedewerker, politicus, activist, schrijver, bibliothecaris, allerlei functies in kwalitatief hoogstaande organisaties

Korte omschrijving type:

INFJ ’s zijn binnen de hoofdgroep de Builders de introverte gevoelstypes, wat duidt op toewijding, het aanbrengen van structuur en het toepassen van kennis (organiseren en begeleiden). Geen wonder dat de rol van ethicus of organisatiebouwer in de meest brede zin van het woord het type INFJ het beste "pakt". Kenmerkend voor een INFJ is het verlangen naar kwaliteit, perfectie en harmonie, met name in collectief verband, dus voor organisaties. Het aangeboren normbesef en oog voor kwaliteit is typerend voor de INFJ. INFJ’s zullen het uiterste van zichzelf geven om te zorgen dat alles binnen de organisatie op rolletjes verloopt. Het zijn juist de INFJ’s die met hun superieure voelsprieten aanvoelen wat de organisatie of de maatschappij nodig heeft. Zij voeren het werk uit dat gedaan moet worden maar dat niemand wil doen.

INFJ’s komen in teamverband helemaal tot bloei, zeker als iedereen zijn best doet. Zij lijken dan meer extravert dan introvert, in werkelijkheid zijn zij echt introvert: over hun eigen wensen praten hoor je ze bijna nooit, aangezien zij steeds in het belang van de groep spreken. Van alle types is de INFJ een teamworker pur sang die zichzelf helemaal in dienst stelt van het team of van de gehele organisatie. Echter, als er met de pet naar wordt gegooid of er maar een beetje gerotzooid wordt, zullen sommige INFJ's zich steeds meer van de organisatie vervreemden waardoor zij in een depressie kunnen geraken. Andere INFJ's daarentegen zullen tijdelijk uit hun rol van ideale teamworker treden en heftig protesteren tegen de heersende wantoestanden. Hij/ zij zal dan - eventueel alleen - actie ondernemen en de organisatie confronteren met haar wanbeleid. Zijn de maatregelen eenmaal genomen, dan keert de INFJ weer terug naar de rol van vriendelijke teamworker die voor iedereen klaarstaat.

INFJ's zijn altijd op hun hoede en combineren openheid en positieve achterdocht. Ze willen zich graag verdiepen in anderen maar laten zich niet graag voor de gek houden. Op het vlak van vrienden is een echte INFJ daarom erg kieskeurig en mensen doen er over het algemeen lang over om de INFJ te beetje te leren kennen. Een INFJ is moeilijk te doorgronden. INFJ's hebben moeite zich buiten hun organisatie om een houding te geven, vooral als zij omringd worden door mensen van verschillende achtergronden. Hoe moeten zij zich immers gedragen opdat iedereen van hen de juiste signalen opvangt?

De INFJ is de enige Myers-Briggs Typering met een "F" die veel over zijn of haar werk praat. Niet omdat zij hun werk zo belangrijk vinden maar omdat het hun de gewenste structuur en zekerheid geeft. Sommige INFJ's hebben de neiging om op sociale bijeenkomsten of evenementen anderen in de gaten te houden, vooral degenen die zich afwijkend gedragen, in de praktijk zijn dit meestal de extraverte Creators (ENTP Innovator) en (ENFP Wereldverbeteraar). Eigenlijk zouden de INFJ's meer op de ESTP's (promotors) moeten letten, in de praktijk is dit moeilijk omdat de ESTP's zich ogenschijnlijk beter aan de regels houden en het spelletje weten te spelen. Zij zijn "normaler" dan de ENTP of de ENFP en dat is wat de INFJ nou zo aanspreekt, normaal zijn. Door hun "N" functie voelen INFJ's zich niet normaal maar de -J functie (structuur) fluistert hun in dat ze zich als normale mensen moeten gedragen. De innerlijke tegenstrijdigheid is kenmerkend voor alle Builders maar vooral voor de INFJ en de ENTJ (Mobiliser). Vandaar dat de Ethicus en de Mobiliser elkaar goed begrijpen. Vaak vinden de Ethicus en de Mobiliser elkaar dan ook in een relatie.

Evenals de vredesstichter (INFP) is een INFJ uitermate sociaal voelend. Het verschil tussen de INFP en de INFJ is direct af te leiden uit het verschil tussen Creators (NP) en Builders (NJ). Creators bekijken de maatschappij van een afstand, terwijl de Builders haar opbouwen en er dus midden in staan. Een INFP zal een collega die buiten het werk om problemen heeft, met deze problemen helpen ook al houdt hij zich op het werk niet aan de bedrijfsregels, een INFJ zou dit ook wel willen maar vindt de motivatie er niet voor. Omgekeerd zal een INFJ zich echt inzetten voor het team terwijl een INFP liever zijn/ haar eigen gang gaat.

Qua werk voelt een INFJ zich het meeste thuis in een maatschappelijke organisatie, een instituut, een vereniging, het onderwijs of een vakbond. Ook kunnen zij goed functioneren in het bedrijfsleven mits er een duidelijke structuur heerst binnen het bedrijf waar zij werken. Deze structuur kan worden herkend aan het naleven van de kwaliteitsnormen en het respecteren van de belangen van de klant. Sommige INFJ’s vinden hun niche in de wetenschap en de techniek waar zij zich vooral bezighouden met de ethische aspecten van nieuwe technieken en methoden.

 

Profiel van de Architect

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: visionair, wetenschapper, ontwerper

Engelse Benaming: architect, scientist, designer

INTP

Introverted iNtuitive Thinking Perceiving

Introvert Intuïtief Rationeel Globaal

Sleutelwoorden: Wereldproblematiek, Universum, Design, Wetenschap & Technologie

Succesfactoren: voorzichtigheid, grondigheid, diepzinnigheid, weetgierigheid, creativiteit, onafhankelijkheid, resultaatgerichtheid, relativeringsvermogen, gevoel voor humor, emotionele stabiliteit, geduld, abstract denkvermogen

Verbeterpunten: teamspirit, normaliteit, leiderschapsacceptatie, sociabiliteit, spontaniteit, inzet, zelfdiscipline, actie-drang, energie

Complementaire Myers-Briggs Typering: ENFP (Wereldverbeteraar)

Studies: wiskunde, natuurkunde, astronomie, culturele anthropologie, filosofie, industrieel ontwerpen, architectuur, bouwkunde, psychologie

Werk: architect, wetenschapper, ontwerper, filosoof, astronoom, schrijver, denker, professor

Korte omschrijving type:

INTP ’s zijn binnen de hoofdgroep de Creators de introverte denkers, wat duidt op taakgerichtheid en het zich bezighouden met universeel relevante thema’s (NP: globale visie). Geen wonder dat de rol van wetenschapper of architect in de meest brede zin van het woord het type INTP het beste "pakt". Kenmerkend voor een INTP is het verlangen de wereld en zelfs het universum te begrijpen, het vinden van een optimale configuratie in ontwerpen en/of het ontwikkelen van een zo efficiënt mogelijk apparaat. Vele INTP’s hebben nagedacht over een Perpetuum Mobile. De twee meest vooraanstaande natuurkundigen Newton en Einstein waren ook INTP’s. De aangeboren gave alle mogelijkheden te overzien voor een ontwerp of een theorie en daaruit de betere optie te kiezen is kenmerkend voor de INTP. Zij worden daarom beschouwd als visionairs. INTP’s kunnen zich evenals INTJ’s voor een lange tijd afzonderen om aan een project of onderzoek te werken. In tegenstelling tot de INTJ zal de INTP ook andere disciplines raadplegen voor zijn/ haar werk. INTJ’s spreken over projecten met een van tevoren vastgestelde duur, terwijl INTP’s liever spreken over hun werk, oeuvre, hun LEVENSWERK. Dat is dan ook de reden dat een echte INTP (door de P functie) moeite heeft met deadlines. Bang om een mogelijkheid over het hoofd te zien, zullen zij steeds weer een nieuwe dimensie toevoegen aan hun ontwerp of theorie. Wanneer het werk af zal zijn weet men niet, eigenlijk is het nooit af. Evenals de INTJ zal een INTP interesse tonen voor een promotie onderzoek. Echter, het aantal promotieopdrachten dat echt interessant is voor een INTP is relatief schaars. Zijn /haar voorkeur gaat uit naar een opdracht die wordt uitgevoerd in multidisciplinair verband, erg exploratief is of geen vast einde heeft, maw verlengd kan worden met vervolgonderzoek. Een andere overeenkomst met de INTJ is de grote zelfverzekerdheid. Bij een INTJ manifesteert zich deze echter als besluitvaardigheid terwijl de zelfverzekerdheid van een INTP meer te maken heeft met eigendunk: "ik begrijp de wereld, nu de anderen nog". Door een buitenstaander, vooral een "S" type, kan deze houding worden geïnterpreteerd als arrogant. Verder kenmerken INTP’s zich door hun precisie in logica en taal. Een spellingsfout of gedachtenfout zullen zij niet snel maken.

INTP’s zijn vaak diep in gedachten verzonken en veel dingen die voorvallen in het dagelijkse leven gaan aan hen voorbij. Niet zozeer omdat zij deze dingen niet opmerken maar meer omdat zij al denkend de diepere achtergrond van gebeurtenissen proberen te doorgronden en de oppervlakkige aspecten relativeren. Qua temperament kunnen de INTP’s worden omschreven als rustig, bedachtzaam en meegaand. Bovendien staan zij open voor anderen. Op sociaal vlak zijn zij derhalve coulanter en plezieriger in de omgang dan INTJ’s. Een INTP gaat pas moeilijk doen als zijn/haar principes worden geschaad. In dat opzicht lijken zij erg op ENTP’s.

Qua werk voelen INTP’s zich het meeste thuis in hun werkkamer achter de PC, in het atelier of in het laboratorium. Ook kunnen zij goed functioneren in het bedrijfsleven mits er ruimte is voor hun ideeën en de organisatie hun principes niet schaadt. Veel INTP’s vinden hun niche in de wetenschap, de architectuur en de industriële vormgeving, waar zij zich vooral bezighouden met fundamenteel onderzoek of ontwerp. Vele INTP’s zijn schrijver of filosoof.

Binnen de INTP bestaan twee subtypes: de wetenschapper en de architect. De wetenschapper denkt na over de essentie van de wereld en het universum of aanverwante thema's. De architect is meer visueel ingesteld (hogere "S" functie) en ziet de wereld als een groot geheel van structuren en vormen die al dan niet verbeterd kunnen worden. Wellicht is de Architect de INTP met als tweede Myers-Briggs Typering de ISFP (Sensualist), die van alle Myers-Briggs Typeringen het meest visueel is ingesteld.