Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Inspecteur

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: vertrouweling, bewaker, penningmeester

Engelse Benaming: inspector

ISTJ

Introverted Sensing Thinking Judging

Introvert Gewaarwordend Rationeel Gestructureerd

Sleutelwoorden: Accuratesse, Bewaking, Cijfers en getallen, Winst

Succesfactoren: zakelijkheid, grondigheid, zorgvuldigheid, zelfdiscipline, resultaatgerichtheid, voorzichtigheid, realisme, inzet, vasthoudendheid, actie-drang, overzicht,

Verbeterpunten: sociabiliteit, openheid, tolerantie, flexibiliteit, inschikkelijkheid, weetgierigheid, creativiteit, passie

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ESFJ (Dienstverlener), ENFJ (Pedagoog)

Studies: bedrijfskunde, rechten, bedrijfs en fiscale economie, financiële studies

Werk: boekhouder, inspecteur, beleidsmedewerker, controller, manager, organisatie adviseur, ambtenaar, bewaker, surveillant

Korte omschrijving type:

ISTJ s zijn binnen de hoofdgroep de Controllers de introverte denkers, wat duidt op taakgerichtheid, het nakomen van plichten en het instandhouden van gewoontes en gebruiken. Geen wonder dat de rol van inspecteur of bewaker in de meest brede zin van het woord het type ISTJ het beste "pakt". Voor een ISTJ zijn orde, procedures, financiën en reglementen belangrijke begrippen. ISTJ s kenmerken zich door hun bovengemiddelde zakelijkheid, betrouwbaarheid en accuratesse.

In omgang zijn ISTJ s evenals INTJ s relatief afstandelijk en to the point. Beide hebben een hekel aan slap geouwehoer of small talk. Een ISTJ kan in tegenstelling tot de INTJ sommige humoristische opmerkingen wel waarderen, maar wil daarna ook weer snel ter zake komen. De meeste ISTJ s hebben de voorkeur voor een no-nonsense en rechtlijnige aanpak en houden niet van overdreven luxe of van grandeur.

ISTJ s zijn bij uitstek geschikt voor alle functies die gebaseerd zijn op inspectie, controle en revisie. Ook hebben zij een werkelijk geniaal inzicht in financiën, zeker als het gaat om budgettering, vooral als er met zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk moet worden gedaan. Dat is ook de reden dat ISTJ s voortreffelijke inkopers zijn: zij letten zowel op de details van de producten, hebben een oog voor bedrijfsvoering en kwaliteit en draaien het dubbeltje het liefst zo vaak mogelijk om.

ISTJ's met een hoge score voor de succesfactoren "Wijsheid" zijn net als de INTJ's goede critici, die innovatieve projecten kunnen beoordelen op bedreigingen en valkuilen. In tegenstelling tot de INTJ die helemaal kan opgaan in een bepaald onderzoek blijft de ISTJ de afstand en nuchterheid bewaren.

Qua werk voelt een ISTJ zich het meeste thuis in de ambtenarij (bijv. belastinginspecteur) of in een kleine overzichtelijke organisatie in het bedrijfsleven, waarbij hun voorkeur uitgaat naar inkoop, financiën (bijv. controller) en/of administratieve werkzaamheden. Vele zijn werkzaam in het bank -en beleggingswezen, de verzekeringswereld en in de accountancy. Onder de ambtenaren zullen ISTJ s meer dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn.