Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Systeembouwer

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: onderzoeker, criticus

Engelse Benaming: mastermind

INTJ

Introverted iNtuitive Thinking Judging

Introvert Intuïtief Rationeel Gestructureerd

Sleutelwoorden: Systeem, Onderzoek, Functionaliteit, R&D

Succesfactoren: weetgierigheid, grondigheid, zelfdiscipline, resultaatgerichtheid, voorzichtigheid, systematiek, realisme, inzet, vasthoudendheid, actie-drang, overzicht

Verbeterpunten: sociabiliteit, openheid, flexibiliteit, gevoel voor humor, passie, amicaliteit, wereldwijsheid, sympathie

Complementaire Myers-Briggs Typering: ENFJ (Pedagoog)

Studies: alle technische studies, farmacie, medicijnen, psychologie en talen

Werk: onderzoeker, schrijver, universitair medewerker, researcher, bibliotecaris

  

Korte omschrijving type:

INTJ ’s zijn binnen de hoofdgroep de Builders de introverte denkers, wat duidt op taakgerichtheid, het aanbrengen van structuur en het toepassen van kennis. Geen wonder dat de rol van onderzoeker of systeembouwer in de meest brede zin van het woord het type INTJ het beste "pakt". Kenmerkend voor een INTJ is de drang naar functionaliteit, perfectie en systematiek. De aangeboren accuratesse en scherpheid zijn typerend voor de INTJ. INTJ’s kunnen zich voor een lange tijd afzonderen om aan een project of onderzoek te werken. Zij zijn van alle types het meest specialistisch aangelegd en hebben als pas afgestudeerd academicus de meeste kans om een promotieopdracht met succes af te ronden. Geen wonder dat het aantal INTJ’s onder mensen met een dr. titel meer dan gemiddeld is. Een andere eigenschap van de INTJ is de grote zelfverzekerdheid waarmee zij te werk gaan. Voor buitenstaande kan dit soms overkomen als "ivoren toren" gedrag. Verder zijn INTJ’s erg kritisch en objectief: bij het beoordelen van projecten of opdrachten treden zij vaak op als criticus.

Op sociaal vlak ondervinden de meeste INTJ’s meer nadeel van hun zelfverzekerdheid en besluitvaardigheid dan voordeel. De meeste INTJ’s hebben moeite met het samenzijn met anderen als dat alleen voor de gezelligheid is. Bovendien hebben de meeste INTJ's een broertje dood aan small talk. Normaal gesproken vindt een INTJ zijn/haar partner op zijn/haar werk: een collega of medestudent met wie zij gedurende langere tijd hebben samengewerkt. Dat is namelijk de enige manier om iemand te leren kennen tot in de finesses, die erg belangrijk zijn voor INTJ’s.

Qua werk voelt een INTJ zich het meeste thuis in een maatschappelijke organisatie, een instituut of de universiteit. Ook kunnen zij goed functioneren in het bedrijfsleven mits er een duidelijke structuur heerst binnen het bedrijf waar zij werken. Deze structuur kan worden herkend aan het naleven van de kwaliteitsnormen. Veel INTJ’s vinden hun niche in de wetenschap en de techniek waar zij zich vooral bezighouden met onderzoek naar technieken en methoden. Vele INTJ’s houden zich bezig met het schrijversvak, ook als redacteur.