Taillieu.Info

More Than a Hobby..

WebCom Instructions

WebCom Instruction Set       

Name Dec HEX Description Remote / Local execution Compiler directives Minimum SW Version Validation
Inst_000 000 0 Inst_0   Nop; nop   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_001 001 1 Inst_1   RxInstErrorStat(); Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_002 002 2 Inst_2   RxInstVersion(); Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_003 003 3 Inst_3   RxFreeMemory(); Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_004 004 4 Inst_4 HWVersion Local   V01.02  
Inst_005 005 5 Inst_5 SerialNumber Local   V01.02  
Inst_006 006 6 Inst_6 InstGetHumidity() Local   V01.02  
Inst_007 007 7 Inst_7 InstSetRefTemp Local   V01.02  
Inst_008 008 8 Inst_8   InstGetTemp(); Local _INCL_DS18S20 V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_009 009 9 Inst_9 Delay(1s); Local   V01.02  
Inst_010 010 A Inst_10 InstTransponding(); Remote   V01.02 OK
Inst_011 011 B Inst_11 PrintWebComConfig(); Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_012 012 C Inst_12 PrintWebComMsg(); Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_013 013 D Inst_13 SaveWebComConfig Local   V01.02  
Inst_014 014 E Inst_14 ReadWebComConfig( Offset, Len) Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_015 015 F Inst_15 ProgramWebComConfig(); Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_016 016 10 Inst_16 GetIOPin(); Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_017 017 11 Inst_17 SetIOPin(); Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_018 018 12 Inst_18 InstnRF905_setChannel(); Local _INCL_nRF905 V01.02 OK
Inst_019 019 13 Inst_19 InstnRF905_setTransmitPower Local _INCL_nRF905 V01.02 OK
Inst_020 020 14 Inst_20 InstnRF905_setLowRxPower Local _INCL_nRF905 V01.02 OK
Inst_021 021 15 Inst_21 enable RF905GatenWayMode Local / Remote _INCL_nRF905 V01.02 OK
Inst_022 022 16 Inst_22 forse exe Time Event; Local / Remote   V01.02  
Inst_023 023 17 Inst_23 forse exe Input1 Event;  Local / Remote   V01.02  
Inst_024 024 18 Inst_24 forse exe Input2 Event; Local / Remote   V01.02  
Inst_025 025 19 Inst_25 forse exe Temperature Event;  Local / Remote   V01.02  
Inst_026 026 1A Inst_26 forse exe GSM Event; Local / Remote   V01.02  
Inst_027 027 1B Inst_27 SetTonePin( _pin, _tone *100, _sec *100) Local / Remote   V01.03 OK - Ack - 20151005
Inst_028 028 1C Inst_28 RingBel(): stimulate.evInput1.pin Local   V01.02 OK -Ack - 20150515
Inst_029 029 1D Inst_29 SetPWM() Local   V01.03  
Inst_030 030 1E Inst_30 SetServo() Local _INCL_SERVO V01.03  
Inst_031 031 1F Inst_31 Reset(0)/Set_EventPeriod(sec) Local   V01.04  
Inst_032 032 20 Inst_32 WebComConfig.evTimeEvent.Enable = false; Local   V01.02  
Inst_033 033 21 Inst_33 WebComConfig.evTimeEvent.Enable = true; Local   V01.02  
Inst_034 034 22 Inst_34 WebComConfig.evInput1.Enable = false; Local   V01.02  
Inst_035 035 23 Inst_35 WebComConfig.evInput1.Enable = true; Local   V01.02  
Inst_036 036 24 Inst_36 WebComConfig.evInput2.Enable = false; Local   V01.02  
Inst_037 037 25 Inst_37 WebComConfig.evInput2.Enable = true; Local   V01.02  
Inst_038 038 26 Inst_38 WebComConfig.evTemperature.Enable = false; Local   V01.02  
Inst_039 039 27 Inst_39 WebComConfig.evTemperature.Enable = true; Local   V01.02  
Inst_040 040 28 Inst_40 WebComConfig.TemperatureControl.Enable = false; Local   V01.02  
Inst_041 041 29 Inst_41 WebComConfig.TemperatureControl.Enable = true; Local   V01.02  
Inst_042 042 2A Inst_42 WebComConfig.evGSMEvent.Enable = false Local   V01.02  
Inst_043 043 2B Inst_43 WebComConfig.evGSMEvent.Enable = true; Local   V01.02  
Inst_044 044 2C Inst_44 WebComConfig.WebServer.Enable = false; Local   V01.02  
Inst_045 045 2D Inst_45 WebComConfig.WebServer.Enable = true; Local   V01.02  
Inst_046 046 2E Inst_46        
Inst_047 047 2F Inst_47        
Inst_048 048 30 Inst_48  ScanIIC(); Local _INCL_IIC V01.02 not yet
Inst_049 049 31 Inst_49  Read I²C ( Adres, Aantal ) Local _INCL_IIC V01.02 not yet
Inst_050 050 32 Inst_50 Write I²C ( Adres, Data ) Local _INCL_IIC V01.02 not yet
Inst_051 051 33 Inst_51 Msg2LCD() Local _INCL_LCD V01.02  
Inst_052 052 34 Inst_52        
Inst_053 053 35 Inst_53        
Inst_054 054 36 Inst_54        
Inst_055 055 37 Inst_55        
Inst_056 056 38 Inst_56        
Inst_057 057 39 Inst_57        
Inst_058 058 3A Inst_58        
Inst_059 059 3B Inst_59        
Inst_060 060 3C Inst_60        
Inst_061 061 3D Inst_61        
Inst_062 062 3E Inst_62        
Inst_063 063 3F Inst_63        
Inst_064 064 40 Inst_64 Preset_1_Off() Local   V01.02  
Inst_065 065 41 Inst_65 Preset_1_On() Local   V01.02  
Inst_066 066 42 Inst_66 Preset_2_Off() Local   V01.02  
Inst_067 067 43 Inst_67 Preset_2_On() Local   V01.02  
Inst_068 068 44 Inst_68 Preset_3_Off() Local   V01.02  
Inst_069 069 45 Inst_69 Preset_3_On() Local   V01.02  
Inst_070 070 46 Inst_70 Preset_4_Off() Local   V01.02  
Inst_071 071 47 Inst_71 Preset_4_On() Local   V01.02  
Inst_072 072 48 Inst_72 Preset_5_Off() Local   V01.02  
Inst_073 073 49 Inst_73 Preset_5_On() Local   V01.02  
Inst_074 074 4A Inst_74 Preset_6_Off() Local   V01.02  
Inst_075 075 4B Inst_75 Preset_6_On() Local   V01.02  
Inst_076 076 4C Inst_76 Preset_7_Off() Local   V01.02  
Inst_077 077 4D Inst_77 Preset_7_On() Local   V01.02  
Inst_078 078 4E Inst_78 Preset_8_Off() Local   V01.02  
Inst_079 079 4F Inst_79 Preset_8_On() Local   V01.02  
Inst_080 080 50 Inst_80 All Presets_Off() Local   V01.02  
Inst_081 081 51 Inst_81 All Preset_On() Local   V01.02  
Inst_082 082 52 Inst_82        
Inst_083 083 53 Inst_83        
Inst_084 084 54 Inst_84        
Inst_085 085 55 Inst_85        
Inst_086 086 56 Inst_86        
Inst_087 087 57 Inst_87        
Inst_088 088 58 Inst_88        
Inst_089 089 59 Inst_89        
Inst_090 090 5A Inst_90        
Inst_091 091 5B Inst_91        
Inst_092 092 5C Inst_92        
Inst_093 093 5D Inst_93        
Inst_094 094 5E Inst_94        
Inst_095 095 5F Inst_95        
Inst_096 096 60 Inst_96 Update GSM 1 Number; Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_097 097 61 Inst_97 Update GSM 2 Number; Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_098 098 62 Inst_98 Update SMS 1 message; Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_099 099 63 Inst_99 Update SMS 2 message; Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_100 100 64 Inst_100 Update PinCode; Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_101 101 65 Inst_101 Update Authenticated Number 1; Local _INCL_GSM V01.03  
Inst_102 102 66 Inst_102 Update Authenticated Number Index#PhoneNumber i.e. ?#123456789/00 Local _INCL_GSM V01.03  
Inst_103 103 67 Inst_103 SIM900 Terminal mode  Local _INCL_GSM V01.03  
Inst_104 104 68 Inst_104        
Inst_105 105 69 Inst_105        
Inst_106 106 6A Inst_106        
Inst_107 107 6B Inst_107        
Inst_108 108 6C Inst_108        
Inst_109 109 6D Inst_109        
Inst_110 110 6E Inst_110        
Inst_111 111 6F Inst_111 Update Preset // 2+20 >> ?# Label[13], RemoteID,Inst,Len,Data[4] _INCL_WEBSERVER V01.04  
Inst_112 112 70 Inst_112 Connect to network with IP address; Local _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_113 113 71 Inst_113 Enable ThingSpeak Local _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_114 114 72 Inst_114 Update ThingSpeak API Local _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_115 115 73 Inst_115 Update ThingSpeak URL Local _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_116 116 74 Inst_116 updateThingSpeak("field1="+evInput1, ThingSpeak.writeAPIKey); Local / Cloud _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_117 117 75 Inst_117 updateThingSpeak("field2="+evInput2, ThingSpeak.writeAPIKey); Local / Cloud _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_118 118 76 Inst_118 updateThingSpeak("field3="+evTemperature, ThingSpeak.writeAPIKey); Local / Cloud _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_119 119 77 Inst_119 updateThingSpeak("field4="+evGSMEvent, ThingSpeak.writeAPIKey); Local / Cloud _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_120 120 78 Inst_120 updateThingSpeak("field5="+evTimeEvent, ThingSpeak.writeAPIKey); Local / Cloud _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_121 121 79 Inst_121 updateThingSpeak("field6="+sTempC, ThingSpeak.writeAPIKey); Local / Cloud _INCL_WEBSERVER V01.02  
Inst_122 122 7A Inst_122 updateThingSpeak("field7="+freeMemory, ThingSpeak.writeAPIKey); Local / Cloud _INCL_WEBSERVER V01.03  
Inst_123 123 7B Inst_123 updateThingSpeak("field8="+millis(), ThingSpeak.writeAPIKey); Local / Cloud _INCL_WEBSERVER V01.04  
Inst_124 124 7C Inst_124 updateThingSpeak("field1="+RemoteValue, ThingSpeak.writeAPIKey); _INCL_WEBSERVER V01.04  
Inst_125 125 7D Inst_125 updateThingSpeak("field2="+RemoteValue, ThingSpeak.writeAPIKey); _INCL_WEBSERVER V01.04  
Inst_126 126 7E Inst_126 updateThingSpeak("field3="+RemoteValue, ThingSpeak.writeAPIKey); _INCL_WEBSERVER V01.04  
Inst_127 127 7F Inst_127 updateThingSpeak("field4="+RemoteValue, ThingSpeak.writeAPIKey); _INCL_WEBSERVER V01.04  
Inst_128 128 80 Inst_128  RIBbttn( 1 ); Poort Local _INCL_RF433 V01.02 OK -No Ack - 20150515
Inst_129 129 81 Inst_129  RIBbttn( 2 ); Local _INCL_RF433 V01.02  
Inst_130 130 82 Inst_130 OpenPort() Local   V01.02  
Inst_131 131 83 Inst_131 ClosePort() Local   V01.02  
Inst_132 132 84 Inst_132        
Inst_133 133 85 Inst_133        
Inst_134 134 86 Inst_134 Nortenebttn( 1 ); Oprit Local _INCL_RF433 V01.02 OK -No Ack - 20150515
Inst_135 135 87 Inst_135 Nortenebttn( 2 ); Hout Local _INCL_RF433 V01.02 OK -No Ack - 20150515
Inst_136 136 88 Inst_136 Nortenebttn( 3 ); Terras Local _INCL_RF433 V01.02 OK -No Ack - 20150515
Inst_137 137 89 Inst_137 Nortenebttn( 4 ); Atelier Local _INCL_RF433 V01.02 OK -No Ack - 20150515
Inst_138 138 8A Inst_138        
Inst_139 139 8B Inst_139        
Inst_140 140 8C Inst_140 SIM900Execute( aCall ); Local _INCL_GSM V01.02 OK -No Ack - 20150515
Inst_141 141 8D Inst_141 SIM900Execute( aInst ); run AT Commands Local _INCL_GSM V01.02 OK -No Ack - 20150515
Inst_142 142 8E Inst_142 SIM900Execute( aSMS ); Local _INCL_GSM V01.02 OK -No Ack - 20150515
Inst_143 143 8F Inst_143 SIM900_AnalyseWebComMsg(); simulate Phone response: calls, sms Local _INCL_GSM V01.02 OK -No Ack - 20150515
Inst_144 144 90 Inst_144 SIM900_ATH(); hang phone Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_145 145 91 Inst_145 SIM900_ATA(); answer phone Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_146 146 92 Inst_146 SIM900_AT(); ping Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_147 147 93 Inst_147 SIM900_ATS0=3 Auto Answering Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_148 148 94 Inst_148 SIM900_Send Text Message Local _INCL_GSM V01.02  
Inst_149 149 95 Inst_149        
Inst_150 150 96 Inst_150        
Inst_151 151 97 Inst_151        
Inst_152 152 98 Inst_152        
Inst_153 153 99 Inst_153        
Inst_154 154 9A Inst_154        
Inst_155 155 9B Inst_155        
Inst_156 156 9C Inst_156        
Inst_157 157 9D Inst_157        
Inst_158 158 9E Inst_158        
Inst_159 159 9F Inst_159        
Inst_160 160 A0 Inst_160        
Inst_161 161 A1 Inst_161        
Inst_162 162 A2 Inst_162        
Inst_163 163 A3 Inst_163        
Inst_164 164 A4 Inst_164        
Inst_165 165 A5 Inst_165        
Inst_166 166 A6 Inst_166        
Inst_167 167 A7 Inst_167        
Inst_168 168 A8 Inst_168        
Inst_169 169 A9 Inst_169        
Inst_170 170 AA Inst_170        
Inst_171 171 AB Inst_171        
Inst_172 172 AC Inst_172        
Inst_173 173 AD Inst_173        
Inst_174 174 AE Inst_174        
Inst_175 175 AF Inst_175        
Inst_176 176 B0 Inst_176        
Inst_177 177 B1 Inst_177        
Inst_178 178 B2 Inst_178        
Inst_179 179 B3 Inst_179        
Inst_180 180 B4 Inst_180        
Inst_181 181 B5 Inst_181        
Inst_182 182 B6 Inst_182        
Inst_183 183 B7 Inst_183        
Inst_184 184 B8 Inst_184        
Inst_185 185 B9 Inst_185        
Inst_186 186 BA Inst_186        
Inst_187 187 BB Inst_187        
Inst_188 188 BC Inst_188        
Inst_189 189 BD Inst_189        
Inst_190 190 BE Inst_190        
Inst_191 191 BF Inst_191        
Inst_192 192 C0 Inst_192        
Inst_193 193 C1 Inst_193        
Inst_194 194 C2 Inst_194        
Inst_195 195 C3 Inst_195        
Inst_196 196 C4 Inst_196        
Inst_197 197 C5 Inst_197        
Inst_198 198 C6 Inst_198        
Inst_199 199 C7 Inst_199        
Inst_200 200 C8 Inst_200        
Inst_201 201 C9 Inst_201        
Inst_202 202 CA Inst_202        
Inst_203 203 CB Inst_203        
Inst_204 204 CC Inst_204        
Inst_205 205 CD Inst_205        
Inst_206 206 CE Inst_206        
Inst_207 207 CF Inst_207        
Inst_208 208 D0 Inst_208        
Inst_209 209 D1 Inst_209        
Inst_210 210 D2 Inst_210        
Inst_211 211 D3 Inst_211        
Inst_212 212 D4 Inst_212        
Inst_213 213 D5 Inst_213        
Inst_214 214 D6 Inst_214        
Inst_215 215 D7 Inst_215        
Inst_216 216 D8 Inst_216        
Inst_217 217 D9 Inst_217        
Inst_218 218 DA Inst_218        
Inst_219 219 DB Inst_219        
Inst_220 220 DC Inst_220        
Inst_221 221 DD Inst_221        
Inst_222 222 DE Inst_222        
Inst_223 223 DF Inst_223        
Inst_224 224 E0 Inst_224        
Inst_225 225 E1 Inst_225        
Inst_226 226 E2 Inst_226        
Inst_227 227 E3 Inst_227        
Inst_228 228 E4 Inst_228        
Inst_229 229 E5 Inst_229        
Inst_230 230 E6 Inst_230        
Inst_231 231 E7 Inst_231        
Inst_232 232 E8 Inst_232        
Inst_233 233 E9 Inst_233        
Inst_234 234 EA Inst_234        
Inst_235 235 EB Inst_235        
Inst_236 236 EC Inst_236        
Inst_237 237 ED Inst_237        
Inst_238 238 EE Inst_238        
Inst_239 239 EF Inst_239        
Inst_240 240 F0 Inst_240        
Inst_241 241 F1 Inst_241        
Inst_242 242 F2 Inst_242        
Inst_243 243 F3 Inst_243        
Inst_244 244 F4 Inst_244        
Inst_245 245 F5 Inst_245        
Inst_246 246 F6 Inst_246        
Inst_247 247 F7 Inst_247        
Inst_248 248 F8 Inst_248        
Inst_249 249 F9 Inst_249        
Inst_250 250 FA Inst_250        
Inst_251 251 FB Inst_251        
Inst_252 252 FC Inst_252        
Inst_253 253 FD Inst_253 Toggle DebugMode Local   V01.04  
Inst_254 254 FE Inst_254   RxInstReset(); Local   V01.02  
Inst_255 255 FF Inst_255   Nop; Local   V01.02