Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Hoe kies ik de geschikte ondernemingsvorm

Een van de belangrijkste keuzes bij de start van uw activiteiten is de rechtsvorm van uw onderneming. De basisvormen zijn de vennootschap en de eenmanszaak, ook handelszaak genoemd.

De keuze tussen eenmanszaak en vennootschap is moeilijk, beiden hebben immers voor- en nadelen.

 
EENMANSZAAK

De eenmanszaak is ongetwijfeld de meest natuurlijke en eenvoudige ondernemingsvorm. Een persoon is eigenaar en deze draagt persoonlijk alle verantwoordelijkheid.

Voordelen:

 • Alle winst is voor de eigenaar
 • De ondernemer geniet een sterk gezag en is aan niemand rekenschap verschuldigd
 • Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen
 • Er is geen minimumkapitaal vereist

Nadelen:

 • Onbeperkte aansprakelijkheid. De ondernemer is met zijn totale bezit verantwoordelijk voor de goede afloop van zijn handelsverrichtingen
 • Geringe continuïteit: ziekte of dood van de ondernemer kan het stopzetten van de eenmanszaak tot gevolg hebben. Ook de erfopvolging kan problemen veroorzaken
 • Het faillissement van de onderneming heeft ook het faillissement van de ondernemer zelf tot gevolg
 • Alle inkomsten van de onderneming worden belast in de personenbelasting

We kunnen stellen dat de eenmanszaak de meest geschikte ondernemingsvorm is voor een bedrijf:

 • Met een matige kapitaalsbehoefte
 • Dat niet te veel risico wil
 • Dat slechts uitzonderlijk beroep moet doen op fi nanciering door derden
 • Dat door een enkele persoon kan worden geleid
 • Dat een grote inzet vergt van de eigenaarondernemer


 
VENNOOTSCHAP

In een vennootschap is er een scheiding tussen het vermogen van de onderneming en dat van de ondernemer. Een gedeelte van het patrimonium kan dus worden afgezonderd van het ondernemersrisico.

Voordelen:

 • Voor bepaalde vennootschapsvormen (bvba, nv, cvba) geldt een beperkte aansprakelijkheid
 • Het kapitaal wordt door verschillende mensen samengebracht
 • De vennootschap wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting
 • Vlotte regeling mogelijk door erfopvolging

Nadelen:

 • De winst moet verdeeld worden onder de vennoten
 • Grotere oprichtingskosten
 • Meestal is er een minimumkapitaal vereist
 • Zwaardere boekhoudkundige verplichtingen


 
DE VENNOOTSCHAPSVORMEN

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (BVBA)

De bvba is zeer populair als familievennootschap en als vennootschap voor vrije beroepen. Familiaal omdat zij zeer gesloten kan worden gehouden (beperking overdracht aandelen), voor vrije beroepen omdat zij de enige vennootschapsvorm is die geldig kan worden opgericht door 1 persoon.

Voordelen:

 • Mogelijkheid om het aantal vennoten te beperken tot (ten minste) 1
 • Beperkte aansprakelijkheid tot de inbreng van de vennoten
 • De aandelen zijn op naam en slecht beperkt overdraagbaar waardoor het familiaal karakter kan bewaard blijven
 • Weinig minimumkapitaal vereist

Nadelen:

 • De oprichtingmodaliteiten zijn complex en relatief duur (registratierechten, notariële akte, publicatie verplichting)
 • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen

 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)

De nv wordt meestal gebruikt voor grotere, kapitaalkrachtige ondernemingen waarin de nadruk ligt op het anoniem verzamelen van kapitaal. Het minimumkapitaal in de nv bedraagt 61.500 euro. Dat bedrag moet volledig volstort zijn bij oprichting. De nv heeft minstens 2 vennoten nodig en een raad van bestuur met minimum 3 bestuurders.

Voordelen:

 • Alle vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk
 • De aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar
 • Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven

Nadelen:

 • De oprichtingmodaliteiten zijn complex en relatief duur (registratierechten, notariële akte, publicatieverplichting)
 • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • Hoog startkapitaal


VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (VOF)

De vof is de eenvoudigste vennootschapsvorm, het is een zuivere personenvennootschap. Dat betekent dat de vennootschap in principe ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot en dat vennoten hun aandelen niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten.

Voordelen:

 • Er is geen minimumkapitaal vereist
 • De oprichting kan via een onderhandse akte (geen notaris nodig)
 • Het familiale karakter blijft bewaard
 • Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren)

Nadelen:

 • Alle vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vof
 • Het faillissement van de vof brengt het faillissement van de vennoten met zich mee


GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (GCV)

De gewone commanditaire vennootschap bestaat uit werkende (beherende) vennoten en stille vennoten (geldschieters). In tegenstelling tot de werkende vennoten zijn de stille vennoten slechts beperkt aansprakelijk. Ze mogen zich echter niet inlaten met het bestuur van de vennootschap.

Voordelen:

 • De voordelen zijn dezelfde als bij een vof
 • Maar de stille vennoten zijn enkel aansprakelijk voor hun inbreng , hun privégoederen kunnen niet aangetast worden

Nadelen:

 • De nadelen zijn dezelfde als bij een vof
 • Maar de stille vennoten mogen zich niet openlijk inlaten met het beheer van de vennootschap. Doen ze dat wel, dan worden ze onbeperkt aansprakelijk


COOPERATIEVE MET BEPERKTE OF ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (CVBA - CVOA)

De coöperatieve vennootschap is een vennootschap die samengesteld is uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbreng. De mogelijkheid bestaat om nieuwe leden op te nemen en vennoten uit te sluiten tegen terugbetaling van hun aandelen. Ze moet worden opgericht door ten minste 3 personen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een cv met beperkte aansprakelijkheid en een cv met onbeperkte aansprakelijkheid.

Voordelen:

 • In de CVBA zijn alle vennoten slechts beperkt aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng
 • De vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden

Nadelen:

 • In de CVBA is een notariële akte nodig voor de oprichting
 • Zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • In de CVOA zijn alle vennoten onbeperkt aansprakelijk


BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP

Burgerlijke vennootschappen zijn vennootschappen zonder een commercieel doel. Dit wordt bepaald door het doel zoals dat in de oprichtingsakte is beschreven. Deze vennootschapsvorm wordt gebruikt door vrije beroepen zoals dokters, architecten of advocaten die geen handelsactiviteiten uitoefenen.

Het karakter van de vennootschap heeft onder andere belang voor de toepassing van:

 • De faillissementswet: alleen handelsvennootschappen kunnen failliet verklaard worden
 • De bewijsregels: in handelszaken is het bewijs vrij

De wet voorziet dat burgerlijke vennootschappen één van de vennootschapsvormen kunnen aannemen zonder hun burgerrechtelijke aard te verliezen.

Joomla 3.3 Config and Tune

Starting from backup: / restore from ‘bareInstallationDVB20140916.tar’ 46Mb using Xcloner

What happened before: Joomla 3.3 Setup Step by Step

Tip: review Global Configuration

Disable caching, select Editor, set mailserver, ...

Configuration:

 1. Extension Manager: Manage => enable what you need
 2. Plugin Manager: Plugins => Google Analytics
 3. Category Manager: Articles:        SystemDocumentation, Articles, ...
 4. Category Manager: Contacts:  Bestuur, Leden, Optional Leden Juniors
 5. Custom HTML: Add WebStat counter
 6. Config Sliders - header
 7. Config Sliders sponsors H/V
 8. Config Menu:
 9. Language Manager: / Language Switcher
 10. Search
 11. Latest Users
 12. Latest News
 13. Weblinks / Category Manager:

Public:              Home – Contact Us –

Registered        update profile, contact info, add web links

Publisher          create articles

Super user        Backend

Joomla 3.3 Setup Step by Step

Download: Joomla_3.3.3-Stable-Full_Package.zip from http://www.joomla.org/download.html

on Windows install Apache (XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP, and Perl.) from https://www.apachefriends.org/download.html

Extract files into http://localhost/ and proceed with Joomla installation wizard.

enter the administation back end portal via http://localhost/ ... /administrator/

Install Template and import content optional.

Configure Joomla, install PlugIns. http://www.joomla.org/


 1. Joomla CMS

 2. Template

 3. Installer - Install from Web

 4. Editor – JCE
  com_jce_243.zip

 5. JCE MediaBox:
  plg_jcemediabox_1117_joomla3.zip

 6. Simple Image Gallery (by JoomlaWorks)
  http://www.joomlaworks.net/
  plg_jw_sig-v3.0.1_j1.5-3.x.zip
  { gallery}myphotos{/ gallery}.

 7. DJ-ImageSlider
  http://dj-extensions.com/downloads
  pkg_dj-imageslider-AIO-2.2.2.zip

 8. NoNumber Extension Manager
  1. Add to Menu
  2. Advanced Module Manager
  3. // Advanced Template Manager
  4. Articles Anywhere
  5. // Better Preview
  6. // Cache Cleaner
  7. CDN for Joomla!
  8. Components Anywhere
  9. Content Templater
  10. DB Replacer
  11. Email Protector
  12. IP Login
  13. Modals
  14. Modules Anywhere
  15. ReReplacer
  16. ReReplacer
  17. Snippets
  18. Sourcerer
  19. Tabs
  20. Tooltips

 9. XCloner-BackupandRestore

 10. System - Google Analytics
  plg_googleAnalytics-4.4.zip

 11. J2XML
  j2xml-3.1.1.zip

 12. All Video
  plg_jw_allvideos-v4.6.1_j1.5-3.x.zip

 13. Mailer:
  http://www.joomlaworks.net/extensions/free/tinyletter-subscribe
  // mod_jw_tinyletter-v2.0_j2.5-3.0.zip
 14. Calendar
  jevents_3.1.30.zip
  ---------------------------

 15. Not installed: 
  pkg_projectfork_4.2.0b4.zip + Template è
 16. mod_simplefileuploadJ30v1.3.5

Action => create restoration point ‘bareInstallationDVB20140916.tar’ 46Mb

Database backup...

[duatlonverenigingbaliebrugge] 84 tables (0.29 MB)

Filesystem backup...

Scanning files system... done! (Estimated size:39.39MB) in 10529 files

Read how to: Joomla 3.3 Config and Tune

Triax met Multiblock 4 lnb's plaatsen

Original post: http://www.sat4all.com/forums/topic/267237-triax-78-met-multiblock-4-lnbs-plaatsenduidelijke-uitleg-met-fotos/#entry1692438


 Copy:

Dit is een zeer goedkope oplossing voor een zeer goed signaal op de 19,13,23 en 28.
De schotel,lnb's,switch, kabels en connectors koste bij elkaar 100 Euro.
Na hier op Sat4all de nodige informatie heb verzameld, wilde ik mijn installatie toch met jullie delen in de hoop dat er iemand er nog wat aan heeft.

Ik bleef zelf toch met wat vragen zitten na een dag of 2 hier te hebben rond gesnuffelt.
Het bleek uiteindelijk toch allemaal best wel makkelijk.

De eerste stap is de Astra 19.2.
De Astra 19.2 lnb zit rechts van het midden als je voor de schotel staat en deze schuif je helemaal naar links tot die tegen de Multiblockhouder in het midden drukt.
Als je de Astra 19.2 op zijn best hebt zet je de schotel overal vast, want hier hoeven we niet meer aan te zitten.

De tweede stap is de Astra 23.5.
Dit is heel makkelijk, je schuift als je voor de schotel staat de lnb aan de linkerkant er op en je schuift hem net zo ver door tot dat de zwarte lnb houders van de 19.2 en de 23.5 tegen elkaar aan komen.
Deze staat nu gelijk goed.

De derde stap is de Hotbird.
Deze schuif je als je voor de schotel staat op de rechterkant van de rail.
Pak een duimstok en schuif door tot je 5.4cm van de Astra 19.2 vandaan zit.
Dit is vanaf de onderkant gemeten (zie Foto)..

De vierde stap is de 28.2.
Deze schuif je als je voor de schotel staat op de linkerkant van de rail.
Pak weer een duimstok en schuif door tot je 4.8cm van de Astra 23.5 vandaan zit.
Ook dit is weer vanaf de onderkant gemeten (zie Foto).

De laatste stap is de rail hellen
Druk nu de rail in zijn geheel rechts naar beneden als je voor de schotel staat tot die niet meer verder naar beneden gaat, de Hotbird uiterst rechts staat nu laag en de Astra 28.2 staat nu hoog, zet je rail nu goed vast.
Als het goed is heb je nu overal beeld op, en anders een klein beetje finetunen.

Zet nu de lnb's vast met de schroefjes en je bent klaar.

Foto-VTGJ6HU6-D.jpg

Foto-PUOSLRXH-D.jpg

Foto-ZMKDWEUS-D.jpg

Foto-NXYLEAVS-D.jpg

Foto-HNZIGBSY-D.jpg


En uiteindelijk was dit mijn beloning op mijn DM800

Astra 19.2
Foto-F8Q3VSH7-D.jpg

Hotbird
Foto-SA4DSNYX-D.jpg

Astra 23.5
Foto-LUHGNTIL-D.jpg

Astra 28.2
Foto-YAFPRYQ3-D.jpg


Even nog de Elevation stand die je achter op je schotel moet instellen.
Ik heb even wat steden opgezocht en zet dan de stand achter op je schotel op de dichts bij jou liggende stad.


Den Haag 28.8 (zie foto)
Amsterdam 28.6 
Rotterdam 29.0
Utrecht 29.0
Leeuwarden 28.0
Groningen 28.1
Assen 28.3
Zwolle 28.7
Middelburg 29.3
Eindhoven 29.7
Maastricht 30.4
Den Helder 28.0
Enschede 29.2
Breda 29.4

En voor onze buren:
Gent 29.7
Antwerpen 29.7
Brugge 29.5
Oostende 29.4
Genk 30.2
Brussel 30.1
Hasselt 30.2

Je pijp of bevestegingsbeugel moet wel waterpas staan als je de bovenstaande elevationstanden wil gebruiken.
Bij mij in Den Haag moest ik hem op 28.8 zetten, maar op de foto zie je dat hij op 30.0 staat, dus mijn steigerpijp waar de schotel aan vast zit staat dus niet helemaal waterpas.
Met het blote oog niet te zien, dus gewoon een beetje verzetten tot je signaalmeter het maximale aangeeft tijdens het zoeken naar de Astra 19.2.

Maar je hebt in ieder geval een mooi startpunt om mee te beginnen zodat je in ieder geval al heel dicht in de buurt zit.Niet slecht toch ?