Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Mobiliser

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: manager, voorzitter, officier

Engelse Benaming: Mobiliser, president

ENTJ

Extraverted iNtuitive Thinking Judging

Extravert Intuïtief Rationeel Gestructureerd

Sleutelwoorden: Strategie, Plannen, Organiseren, Management, Leidinggeven

Succesfactoren: enthousiasme, overzicht, teamspirit, weetgierigheid, zelfdiscipline, inzet, energie, actie-drang, geldingsdrang, assertiviteit

Verbeterpunten: tolerantie, onafhankelijkheid, creativiteit, passie, deskundigheid, grondigheid, voorzichtigheid

Complementaire Myers-Briggs Typering: INFJ (Ethicus)

Studies: bedrijfskunde, economie, rechten, technische studies, bestuurskunde, KMA, KIM

Werk: manager, officier, politicus, organisatie adviseur, consultant, organisator, voorzitter

Wereldbeeld ENTJ:

ENTJ's hebben in tegenstelling tot de ENFJ's een minder rooskleurig wereldbeeld: zij zien de meeste mensen als veroorzakers van chaos. Het doel van de ENTJ is dan ook om structuur aan te brengen op verschillende niveaus, mensen in beweging te zetten en tegelijkertijd de verhoudingen tussen de verschillende mensen aangeven.

Korte omschrijving type:

ENTJ ’s zijn binnen de hoofdgroep de Builders de extraverte denkers, wat duidt behoefte aan leidinggeven (ET) en het aanbrengen van structuur op een hoger niveau (organiseren en managen). Geen wonder dat de rol van officier of manager in de meest brede zin van het woord het type ENTJ het beste "pakt". Kenmerkend voor een ENTJ is de drang om leiding te geven en orde te scheppen in de chaos die binnen een organisatie bestaat. De aangeboren gave tot leidinggeven is het meest ontwikkeld in de ENTJ. Verder zijn zij dankzij hun helikopterview erg besluitvaardig, zijn erg sterk in plannen en het uitzetten van strategieën maar ondervinden enige moeite met abstract denken (-NTP functie).

ENTJ’s zijn erg ambitieus en hebben de neiging hun leven naar hun werk in te richten. De innerlijke tegenstrijdigheid van de ENTJ komt naar voren als het gaat om de relatie werk en privéleven. De E functie zegt dat er zeker tijd moet zijn voor een privéleven, bijvoorbeeld uitgaan, terwijl de NTJ functie duidelijk taakgericht is, dus georiënteerd op het werk.

Vele innerlijke tegenstrijdigheden kenmerken de ENTJ. Vooral vrouwelijke ENTJ's willen graag poeslief overkomen (EN J functie), terwijl zij dat eigenlijk helemaal niet zijn. Het heeft echter als voordeel dat het ijs eerder wordt gebroken en dat later toch wordt gewerkt. Elke keer blijkt weer dat de ENTJ van alle Myers-Briggs Typeringen (tezamen met de ESTP) het best is uitgerust voor werksituaties. Hun manier van denken en gedrag komen hier gewoonweg het best toch zijn recht.

Als geboren leiders kunnen ENTJ’s goed delegeren en doelstellingen formuleren. Ook streven zij efficiency en resultaten na. Als een project niet loopt zoals verwacht was, zullen zij gemakkelijk dit project afsluiten en overgaan op een nieuw project. Op sociaal vlak echter hebben zij over het algemeen weinig geduld en weinig behoefte om hun teamleden te coachen.

Qua werk bevindt de ENTJ zich in een bevoorrechte positie: ENTJ’s zijn relatief zeldzaam (ca. 4% van de bevolking) en voor de meest verantwoordelijke management functies is van alle types de ENTJ verreweg het meest geschikte. ENTJ’s beginnen al vroeg met de opbouw van hun loopbaan door lid te zijn van verenigingen of besturen waardoor zij ervaring opdoen voor het bedrijfsleven. Vandaar dat de meeste ENTJ’s de andere types voor zijn en derhalve eerder in het management of in andere hogere functies terechtkomen dan de andere types.