Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Promotor

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: onder(handelaar), manipulator

Engelse Benaming: promoter, negotiator, manipulator

ESTP

Extraverted Sensing Thinking Perceiving

Extravert Gewaarwordend Rationeel Globaal

Sleutelwoorden: Commercie, Handel, Beïnvloeding, Sensatie, Competitie, Het spel weten te spelen

Succesfactoren: zakelijkheid, mentale gedrevenheid, energie, resultaatgerichtheid, realisme, raffinement, incasseringsvermogen, geldingsdrang, assertiviteit, overzicht, initiatief, wereldwijsheid

Verbeterpunten: tevredenheid, sympathie, leiderschapsacceptatie, empathie, grondigheid, zorgvuldigheid, idealisme, tevredenheid, visie

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ISFP (Sensualist), ESFP (Levensgenieter)

Studies: Bedrijfskunde, Rechten, Nijenrode, Marketing, HEAO

Werk: sales manager, ondernemer, (onder)handelaar, export manager, intermediair, marketeer

 Korte omschrijving type:

ESTP’s zijn binnen de hoofdgroep de Shapers de extraverte denkers, wat duidt behoefte aan leidinggeven (ET) en het naar de hand zetten van de buitenwereld (SP). Geen wonder dat de rol van promotor of (onder)handelaar in de meest brede zin van het woord het type ESTP het beste "pakt". Kenmerkend voor een ESTP is de competitiedrang, de behoefte om als grote jongen of vooraanstaande dame op te vallen (Eng. to show off) en de innerlijke drive en ontevredenheid waardoor hij/zij zich keer op keer gedwongen voelt om uitzonderlijke prestaties te leveren. De aangeboren gave tot onderhandelen, wedijveren en beïnvloeden is kenmerkend voor de ESTP.

Net als ENTJ’s en ENTP’s zijn ESTP’s erg ambitieus met het verschil dat ESTP’s veel meer de behoefte hebben dit naar de buitenwereld ten toon te spreiden ("S" functie!) door bijvoorbeeld een luxe auto, een groot huis maar vooral door anderen te laten merken welke positie zij in hun werk innemen. De wat minder volwassen ESTP's (lage score voor de succesfactor wijsheid) zijn de typische opsnijders die door hun aangemeten arrogantie niet populair zijn bij iedereen. Maar wat alle ESTP's met elkaar gemeen hebben is dat zij alle opgaan op in hun werk, waarin zij als excellente zakenmannen/vrouwen beter dan alle andere types in staat zijn om op korte termijn resultaten te boeken. Echter, door hun gebrek aan visie (eigenschap gerelateerd aan intuïtie) hebben zij moeite met strategie ontwikkeling op lange termijn, dit is meer het terrein van de ENTJ, de mobiliser. ESTP's leveren een belangrijke economische bijdrage aan de maatschappij. Dankzij de ESTP's kunnen rijke mensen beschikken over de luxe goederen die zij nodig hebben.

ESTP's zien anderen als hun concurrenten of rivalen en zijn daardoor erg competitief ingesteld, ze hebben er bijna alles voor over om te winnen, of het nu gaat om zaken of sport. ESTP's zijn uitstekende tactici die heel goed hun positie weten in te nemen en te handhaven en zich kunnen manouvreren in de moeilijkste situaties. Hun tactiek is eigenlijk heel simpel: achterhaal de zwakke punten van de tegenstander en haal hem/haar onderuit. Sommige ESTP's zijn te herkennen aan een zakelijke, offensieve, soms "arrogante" communicatiestijl, andere ESTP's zijn innemend en geraffineerd en proberen uit elke persoonlijke ontmoeting het maximale rendement te halen. Van alle types is de ETSP verreweg het beste uitgerust voor een harde wereld waarin politieke spelletjes worden gespeeld en iedereen elkaars concurrent is. Hoe vreemd het ook mag klinken, een ESTP zal het nodige respect opbrengen voor degene die hem of haar verslaat in zijn/haar eigen spel. ESTP's hebben respect voor iedereen die competentie en kracht uitstraalt.

Op emotioneel of persoonlijk vlak daarentegen, kan een ESTP ondanks zijn of haar grandeur nogal onbeholpen overkomen. Dit komt doordat zij de neiging hebben mensen op een te instrumentele manier te benaderen. Daarom mijden ESTP's zoveel mogelijk situaties waarin een beroep wordt gedaan op hun medemenselijkheid of gevoelens. De meeste ESTP's denken namelijk dat ze pas gewaardeerd worden door anderen als zij uitzonderlijke prestaties leveren of als zij een belangrijke maatschappelijke positie innemen. Dit is jammer want hierdoor zijn zij zich minder bewust van de goede bedoelingen van anderen met het gevolg dat zij steeds de echt leuke dingen van het leven mislopen. Verder ontbreekt het de meeste ESTP's aan begrip voor motivatie en kwaliteiten van mensen, zij weten het spel echter zo te spelen dat dit de meesten niet opvalt. Manipuleren is als echte SHAPER eigenschap ook een eigenschap van de ESTP. Een ESTP is om deze reden niet direct de aangewezen persoon voor het selecteren van personeel (Human Resources Management). Echter, in goede samenwerking met een INFP (vredesstichter) - bekend om haar/zijn uitstekende mensenkennis en emotionele intelligentie - kunnen binnen korte tijd kandidaten worden geselecteerd die ook op lange termijn hun vruchten afwerpen voor de organisatie.

Qua werk zijn ESTP’s uitermate geschikt voor alle vormen van commercie waarbij de voorkeur uitgaat naar een zelfstandige baan, dit in tegenstelling tot de ESFP die een team of leiding nodig heeft. Een verkoopapparaat dat bestaat uit een ESTP als verkoopleider en ESFP als verkopers is een kleine succesformule die de lezer van het ESTP profiel zomaar meeneemt. Vele ondernemers in handelswaar zijn ESTP’s, terwijl ondernemers in de techniek van ENTP's zijn. Een entrepreneur pur sang is eigenlijk een mengeling tussen de ENTP en de ESTP. Van alle types belichaamt de ESTP de term commercieel in de sterkste mate. ESTP's zijn voortreffelijke zakenmensen.