Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Ethicus

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: raadgever, organisatiebouwer, activist

Engelse Benaming: Counsellor

INFJ

Introverted iNtuitive Feeling Judging

Introvert Intuïtief Gevoelig Gestructureerd

Sleutelwoorden: Ethiek, Teamgeest, Perfectie, Organisatie, Integriteit, Kwaliteit

Succesfactoren: diplomatie, teamspirit, empathie, weetgierigheid, openheid, zelfdiscipline, behulpzaamheid, inzet, vasthoudendheid, grondigheid, voorzichtigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, idealisme, leiderschapsacceptatie

Verbeterpunten: gevoel voor humor, onafhankelijkheid, wereldwijsheid, ego, assertiviteit, geldingsdrang, resultaatgerichtheid, initiatief

Complementaire Myers-Briggs Typering: ENTJ (Mobiliser)

Studies: bestuurskunde, talen, bedrijfskunde, algemene economie, medicijnen

Werk: groepsleider, beleidsmedewerker, politicus, activist, schrijver, bibliothecaris, allerlei functies in kwalitatief hoogstaande organisaties

Korte omschrijving type:

INFJ ’s zijn binnen de hoofdgroep de Builders de introverte gevoelstypes, wat duidt op toewijding, het aanbrengen van structuur en het toepassen van kennis (organiseren en begeleiden). Geen wonder dat de rol van ethicus of organisatiebouwer in de meest brede zin van het woord het type INFJ het beste "pakt". Kenmerkend voor een INFJ is het verlangen naar kwaliteit, perfectie en harmonie, met name in collectief verband, dus voor organisaties. Het aangeboren normbesef en oog voor kwaliteit is typerend voor de INFJ. INFJ’s zullen het uiterste van zichzelf geven om te zorgen dat alles binnen de organisatie op rolletjes verloopt. Het zijn juist de INFJ’s die met hun superieure voelsprieten aanvoelen wat de organisatie of de maatschappij nodig heeft. Zij voeren het werk uit dat gedaan moet worden maar dat niemand wil doen.

INFJ’s komen in teamverband helemaal tot bloei, zeker als iedereen zijn best doet. Zij lijken dan meer extravert dan introvert, in werkelijkheid zijn zij echt introvert: over hun eigen wensen praten hoor je ze bijna nooit, aangezien zij steeds in het belang van de groep spreken. Van alle types is de INFJ een teamworker pur sang die zichzelf helemaal in dienst stelt van het team of van de gehele organisatie. Echter, als er met de pet naar wordt gegooid of er maar een beetje gerotzooid wordt, zullen sommige INFJ's zich steeds meer van de organisatie vervreemden waardoor zij in een depressie kunnen geraken. Andere INFJ's daarentegen zullen tijdelijk uit hun rol van ideale teamworker treden en heftig protesteren tegen de heersende wantoestanden. Hij/ zij zal dan - eventueel alleen - actie ondernemen en de organisatie confronteren met haar wanbeleid. Zijn de maatregelen eenmaal genomen, dan keert de INFJ weer terug naar de rol van vriendelijke teamworker die voor iedereen klaarstaat.

INFJ's zijn altijd op hun hoede en combineren openheid en positieve achterdocht. Ze willen zich graag verdiepen in anderen maar laten zich niet graag voor de gek houden. Op het vlak van vrienden is een echte INFJ daarom erg kieskeurig en mensen doen er over het algemeen lang over om de INFJ te beetje te leren kennen. Een INFJ is moeilijk te doorgronden. INFJ's hebben moeite zich buiten hun organisatie om een houding te geven, vooral als zij omringd worden door mensen van verschillende achtergronden. Hoe moeten zij zich immers gedragen opdat iedereen van hen de juiste signalen opvangt?

De INFJ is de enige Myers-Briggs Typering met een "F" die veel over zijn of haar werk praat. Niet omdat zij hun werk zo belangrijk vinden maar omdat het hun de gewenste structuur en zekerheid geeft. Sommige INFJ's hebben de neiging om op sociale bijeenkomsten of evenementen anderen in de gaten te houden, vooral degenen die zich afwijkend gedragen, in de praktijk zijn dit meestal de extraverte Creators (ENTP Innovator) en (ENFP Wereldverbeteraar). Eigenlijk zouden de INFJ's meer op de ESTP's (promotors) moeten letten, in de praktijk is dit moeilijk omdat de ESTP's zich ogenschijnlijk beter aan de regels houden en het spelletje weten te spelen. Zij zijn "normaler" dan de ENTP of de ENFP en dat is wat de INFJ nou zo aanspreekt, normaal zijn. Door hun "N" functie voelen INFJ's zich niet normaal maar de -J functie (structuur) fluistert hun in dat ze zich als normale mensen moeten gedragen. De innerlijke tegenstrijdigheid is kenmerkend voor alle Builders maar vooral voor de INFJ en de ENTJ (Mobiliser). Vandaar dat de Ethicus en de Mobiliser elkaar goed begrijpen. Vaak vinden de Ethicus en de Mobiliser elkaar dan ook in een relatie.

Evenals de vredesstichter (INFP) is een INFJ uitermate sociaal voelend. Het verschil tussen de INFP en de INFJ is direct af te leiden uit het verschil tussen Creators (NP) en Builders (NJ). Creators bekijken de maatschappij van een afstand, terwijl de Builders haar opbouwen en er dus midden in staan. Een INFP zal een collega die buiten het werk om problemen heeft, met deze problemen helpen ook al houdt hij zich op het werk niet aan de bedrijfsregels, een INFJ zou dit ook wel willen maar vindt de motivatie er niet voor. Omgekeerd zal een INFJ zich echt inzetten voor het team terwijl een INFP liever zijn/ haar eigen gang gaat.

Qua werk voelt een INFJ zich het meeste thuis in een maatschappelijke organisatie, een instituut, een vereniging, het onderwijs of een vakbond. Ook kunnen zij goed functioneren in het bedrijfsleven mits er een duidelijke structuur heerst binnen het bedrijf waar zij werken. Deze structuur kan worden herkend aan het naleven van de kwaliteitsnormen en het respecteren van de belangen van de klant. Sommige INFJ’s vinden hun niche in de wetenschap en de techniek waar zij zich vooral bezighouden met de ethische aspecten van nieuwe technieken en methoden.