Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Conservator

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: beschermer

Engelse Benaming: protector

ISFJ

Introverted Sensing Feeling Judging

Introvert Gewaarwordend Gevoelig Gestructureerd

Complementaire Myers-Briggs Typering: ESTJ (Supervisor)

Sleutelwoorden: toewijding, respect, trouw, netheid, zorgvuldigheid

Succesfactoren: betrouwbaarheid, empathie, zelfdiscipline, inzet, actie-drang, zorgvuldigheid, accuratesse, behulpzaamheid, leiderschapsacceptatie, representativiteit, voorzichtigheid, vasthoudendheid

Verbeterpunten: optimisme, relativeringsvermogen, weetgierigheid, creativiteit, initiatief, onafhankelijkheid, openheid

Studies: hotelschool, toerisme, sociale studies, onderwijs, administratief

Werk: administratief, sociaal

Korte omschrijving type:

ISFJ ’s zijn binnen de hoofdgroep de Controllers de introverte gevoelstypes, wat duidt op toewijding, het nakomen van plichten en het instandhouden van gewoontes en gebruiken. Geen wonder dat de rol van conservator of beschermer in de meest brede zin van het woord het type ISFJ het beste "pakt". Voor een ISFJ zijn respect, trouw, zorgvuldigheid, netheid en gehoorzaamheid belangrijke deugden. ISFJ’s kenmerken zich door hun behoefte iets voor anderen te betekenen, "their need to be needed". Op het eerste gezicht komen ISFJ’s bijna net zo afstandelijk over als ISTJ’s of INTJ’s. Zij wijken daarin af van hun "buur" gevoelstypes, de INFJ en de ESFJ die beide veel opener zijn. Misschien is een ISFJ wat dat betreft wat stugger, maar tegelijkertijd ook rechtlijniger, in de zin dat zij zich alleen echt uiten tegenover vrienden. ESFJ’s en INFJ’s kunnen aardig doen tegen anderen omdat dat nou eenmaal moet, een ISFJ heeft daar veel meer moeite mee. Op het vlak van vrienden is een ISFJ evenals een INFJ erg kieskeurig en mensen doen er over het algemeen lang over om de ISFJ te beetje te leren kennen. Een vriend kan daarentegen rekenen op 100% loyaliteit en steun van de ISFJ.

ISFJ’s worden vaak sterk ondergewaardeerd op het werk, thuis of bij de vereniging. Zij bewijzen telkens weer dat men op hen kan bouwen en vertrouwen, werken met volle inzet en leveren werk van hoge kwaliteit. Misschien zien anderen het werk dat gedaan wordt door ISFJ’s als vanzelfsprekend. In sommige gevallen maken mensen met minder goede bedoelingen daar misbruik van. Dit probleem ligt eigenlijk bij henzelf: gelijk de andere introverte gevoelstypes geven zij liever dan zij nemen: het openlijk vragen om een compensatie voor het door hen geleverde werk is taboe. ISFJ's kennen vele taboes, hetgeen wellicht te maken heeft met de strikte scheiding die zij maken tussen wat "mag" en wat "niet mag". ISFJ's houden zich aan hun verplichtingen en slechts weinigen verdienen hun complete toewijding.

ISFJ's houden niet zo van verandering en hebben in een groep meer zekerheid en steun nodig dan mensen met een andere Myers-Briggs Typering. ISFJ's wordt daarom aangeraden hun onzekerheden te uiten aan iemand die graag leiding geeft en in het middelpunt van de aandacht staat, vaak een ET (Extravert rationeel) type. Aangeraden wordt om aan andere Introverte Gevoelstypes (IF) uw onzekerheden niet teveel te uiten, zij (INFP vredesstichter, INFJ Ethicus en ISFP sensualist) zijn namelijk net zo onzeker als de ISFJ, alleen uiten deze drie IF types hun onzekerheden op een andere manier. Verder zijn de meeste ISFJ's - evenals de andere IJ types - erg perfectionistisch ingesteld. Dit perfectionisme is nauw verweven met de onzekerheid die de ISFJ's kenmerkt.

Op de langere termijn kan een ISFJ zich sterk gaan hechten aan bepaalde mensen. Zo zal een ISFJ bij een reorganisatie in het bedrijf waar zijn/haar meest geliefde collega’s op straat worden gezet uit loyaliteit met hen ook het bedrijf verlaten.

Qua werk voelt een ISFJ zich het meeste thuis in een kleine overzichtelijke organisatie, waarbij hun voorkeur uitgaat naar secretariële en/of administratieve werkzaamheden. Vele zijn werkzaam in het bedrijfsleven, de bank -en verzekeringswereld en in de zorgsector (verpleging).