Taillieu.Info

More Than a Hobby..

IP scores

EERSTE GETAL: Bescherming tegen binnendringen

P

Bescherming tegen:

Betekenis

0

niks

 

1

Grote voorwerpen

Bescherming tegen contact met een groot oppervlak van het lichaam, zoals de hand, maar niet beschermt tegen opzettelijk aanraken met bijvoorbeeld een vinger. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm

2

Middelgrote voorwerpen

Bescherming tegen aanraking met de vinger of iets vergelijkbaars. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm

3

Kleine voorwerpen

Bescherming tegen aanraking met een werktuig zoals gereedschappen, dikke draad of vergelijkbaar. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm

4

Spitse voorwerpen

Bescherming tegen aanraking met een werktuig als draden, schroeven of vergelijkbaar. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm

5

Stofbescherming

Gedeeltelijke bescherming tegen stof, zodanig dat een goed functioneren mogelijk is.

6

Stofvrij

Volledig stofdicht.

TWEEDE GETAL: Bescherming tegen vocht

IP

Bescherming tegen:

Betekenis

Praktisch overleefd de apparatuur dit of vergelijkbaar

0

Geen

Geen bescherming

Binnen blijven

1

Druppels Type I

Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels

10 minuten in miezerige regen.

2

Druppels Type II

Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°

10 minuten in lichte regen.

3

Spatwater

Geen schade indien besproeid (maximaal 10 l/min) onder een hoek tot 60°

5 minuten in de regen.

4

Plenswater

Geen schade indien besproeid (maximaal 10 l/min) onder elke hoek

Regen, sproeien en een glas water dat erover valt.

5

Sproeiwater

Geen schade indien bespoten (maximaal 12,5 l/min) onder elke hoek

Onder de kraan houden, mits deze niet te hard loopt

6

Waterbestendig

Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek

Onder de kraan of stormachtige omstandigheden buiten.

7

Dompeldicht

Geen indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)

Overleeft een incidentele onderdompeling.

8

Waterdicht

Blijft bruikbaar onder water onder omstandigheden gespecificeerd door de fabrikant

Per ongeluk in de emmer laten liggen terwijl je deze vol laat lopen geen probleem (mits zonder zeep en niet te warm water)

 https://nl.wikipedia.org/wiki/IP-code