Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Wereldverbeteraar

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: verleid(st)er, creatief entertainer, acteur, journalist, goeroe

Engelse Benaming: advocate, champion, journalist

ENFP

Extraverted iNtuitive Feeling Perceiving

Extravert Intuïtief Gevoelig Globaal  

Sleutelwoorden: Creativiteit, Inspiratie, Empowerment, Excentriciteit, Toneelspel, Gril, Spiritualiteit, het leven, Libido

Succesfactoren: veelzijdigheid, gevoel voor humor, tolerantie, openheid, behulpzaamheid, risicobereidheid, onafhankelijkheid, creativiteit, spontaniteit, enthousiasme, wereldwijsheid, sympathie, flexibiliteit, gedrevenheid, ego, initiatief, representativiteit

Verbeterpunten: loyaliteit, teamspirit, zelfdiscipline, normaliteit, inzet, vasthoudendheid, grondigheid, betrokkenheid bij anderen, verantwoordelijkheidsgevoel, realisme, voorzichtigheid, zakelijkheid  

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ISTP (Operator/Technicus), INTP (Architect/Wetenschapper)

Studies: talen, bedrijfskunde, kunstacademie, sociale academie, filosofie, psychologie, journalistiek, seksuologie, dans –en toneelschool, alle excentrieke studies, etc

Werk: creatief entertainer, acteur, kunstenaar, artiest, journalist, musicus, wereldreiziger, goeroe, hulpverlener, verpleegster, paranormale beroepen, commerciële functies in een internationale ambiance

Wereldbeeld ENFP:

ENFP's zien het leven als een groot drama en tegelijkertijd als een maalstroom waarin je wordt meegesleurd. Het enige doel wat een ENFP heeft is alles uit het leven halen wat erin zit: zoveel mogelijk lol hebben, veel spannende avonturen beleven en de belangrijkste en meest interessante mensen ontmoeten en leren kennen. Kortom: niets missen van het leven! Dit verklaart ook waarom sommige ENFP's zo vol zijn van zichzelf, terwijl andere uiterst pessimistisch zijn, het ligt er maar aan in welke stroom je terecht bent gekomen. De spirituele levensopvatting waarin gebeurtenissen zijn voorbestemd spreekt vrijwel iedere ENFP aan, vandaar dat vele kaartlezers, handenopleggers en acteurs tot het ENFP type behoren. Bijna iedere ENFP gelooft in horoscopie, met name vrouwen.

Korte omschrijving type:

ENFP ’s zijn binnen de hoofdgroep de Creators de extraverte gevoelstypes, wat duidt op omgang met mensen (EF: sociale interactie), en het zich bezighouden met universeel relevante thema’s (NP: globale visie). ENFP’s zijn over het algemeen erg veelzijdig - grillig is een betere omschrijving - en kunnen daarom ook over de meeste zaken meepraten, van diepzinnige thema’s tot de meest alledaagse vormen van vermaak. De meeste ENFP’s vallen door hun prominente aanwezigheid, typische innemendheid en excentriciteit in een groep direct op. Deze aangeboren gave tot het naar zich toe trekken van grote menigten mensen is veruit het meest ontwikkeld in dit type. Zij zijn dan ook in staat om op onconventionele wijze grote groepen mensen te entertainen. Vandaar dat de rol van creatief entertainer of acteur de ENFP misschien wel het meest op het lijf geschreven is.

Binnen de typering ENFP bestaat een grote verscheidenheid aan subtypes, waaronder werkend in bovengenoemde beroepen of functies op commercieel, sociaal, artistiek en/ of intellectueel vlak. Hoewel deze subtypes onderling sterk van elkaar kunnen afwijken, delen zij alle min of meer een groot gedeelte van bovengenoemde eigenschappen. De meest warme en gevoelige persoonlijkheden zijn vaak ENFP’s (vb. de acteur Robin Williams). ENFP’s die behoren tot de rustige variant zijn meestal werkzaam in een sociaal beroep. De wildere ENFP’s hebben meer nodig om hun ei kwijt te kunnen en voelen zich derhalve beter thuis in de commercie (uitzendbranche) of in de Creatieve Entertainmentwereld, voornamelijk als acteurs in films of in toneel. Sommige ENFP's zijn uitermate kieskeurig in het uitzoeken van hun vrienden (overgang naar INFP, sterke "N" functie), terwijl andere typische allemansvriendjes zijn (overgang naar ESFP, minder sterke "N" functie maar hoge "E" functie). Bovendien kan een ENFP van dag tot dag of van week tot week veranderen, afhankelijk van het weer, de stemming en de mensen om haar/hem heen. Vooral bij vrouwen uit dit zich vaak in afwisselend gebruik van make up en in veranderende kleding. De ENFP grillen zijn te begrijpen als je je realiseert dat alle ENFP's een sterk gevoel hebben voor alles wat "lekker" is, als het "lekkere" er af is, dan is het weer tijd voor iets anders. De meeste ENFP's noemen dit zelf "vluchtgedrag". Het typische gevoel voor "lekker" heeft alles te maken met het libido.

Een typisch kenmerk van de ENFP is dat hij/zij zichzelf constant tegenspreekt, zowel in figuurlijke zin als in letterlijke. Deze paradox die typerend is voor de ENFP, houdt in dat de ENFP over het algemeen zo oprecht en authentiek mogelijk wil overkomen, dwz zij willen zich niet anders voordoen dan wie zij werkelijk zijn: goede acteurs. Een ander kenmerk van de ENFP is dat zij zo zeer in hun tijdelijke bevlieging en zichzelf op kunnen gaan dat ze even het contact met het normale, nuchtere dagelijkse leven verliezen en daarbij het zicht kwijtraken op hun verantwoordelijkheden. Een ander voorbeeld van de ENFP grillen komt vooral goed naar voren bij de geraffineerde verleidsters. In dit voorbeeld is bewust gekozen voor de ENFP vrouwen juist omdat ENFP's van alle types het meest vrouwelijk zijn (dit geldt ook voor mannen!): juist door deze vrouwelijkheid is de aantrekkelijke, sensuele verleidster in staat de harten te doen smelten van vele mannen (warme –NFP functie), uiteindelijk is alles wat zij wil zoveel mogelijk aandacht (E), hoe meer aanbidders des te beter. Eigenlijk hebben alle ENFP's aanleg om narcistisch te zijn, dit ligt aan hoe de vier trekken E, N, F en P zich met elkaar verhouden. Vooral de wat minder volwassen ENFP’s kunnen anderen het gevoel geven dat de hele wereld om alleen hen draait.

Het libido van de ENFP
Het verschil tussen man en vrouw komt het beste tot uiting bij ENFP's, niet verwonderlijk als je weet dat ENFP's worden gedreven door hun libido of (latente) sexuele driften, een punt waarin mannen zich onderscheiden van vrouwen. De meeste ENFP mannen praten graag en erg expliciet over sexualiteit of over aanverwante onderwerpen, ENFP vrouwen zijn in dit opzicht wat geraffineerder: zonder dat zij zich ervan bewust zijn kunnen zij anderen lekker maken of verleiden door een bepaalde oogopslag, een glimlach of een lichamelijke aanraking. Hun erotische grenzen liggen minder ver dan bij andere types, hun non-verbale erotische uitingen zeggen niets over het feit of de ENFP vrouw zich aangetrokken voelt tot die ander. Een voorbeeld hiervan is het lichamelijk contact, iets wat alle ENFP's makkelijker doen dan andere types.

ADHD
Mensen die symptomen van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) vertonen zijn zonder uitzondering ENFP. Meer informatie over ADHD vind je op: http://hello.to/hersenstorm, een zeer boeiende site over mensen met ADHD.

Werk
Qua werk is voor de meeste ENFP’s een zelfstandige baan het meest aan te raden, want plichtsgetrouwe teamworkers zijn zij allerminst. Echter, voor het leiden van actieve brainstormsessies is de ENFP naast de ENTP’s het meest voor de hand liggende type. Voor het afmaken van de taken echter zal een beroep moeten worden gedaan op de -J types. Bovendien zijn vrijwel alle ENFP's jobhoppers, mensen die geregeld van baan veranderen. Een vaste werkomgeving inspireert de ENFP na verloop van tijd niet meer. Juist deze inspiratie draagt in hoge mate bij aan de voldoening die de ENFP uit zijn/haar werk haalt. Op lange termijn haalt de ENFP die inspiratie juist uit een grote verscheidenheid van banen of functies, niet uit een veertig jaar lang contract bij een werkgever. Kortom, ENFP's voelen zich het beste thuis in werkomgevingen waarin zij voldoende algemene aandacht krijgen: verkoper, exposerend kunstenaar, creatief entertainer, acteur, modeontwerp(st)er en de sociale beroepen. Door hun onuitputbaar zelfvertrouwen, enthousiasme en optimisme (positieve instelling) hebben vele ENFP's de aanleg erg succesvol te worden. Daarentegen hebben andere ENFP's juist weer een gebrek aan zelfvertrouwen, wat in de praktijk neerkomt op het overdreven aardig zijn voor anderen en op een opmerkelijke wijze aandacht vragen.