Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Innovator

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: uitvinder, brononderzoeker, entrepreneur, voorspeller, boodschapper

Engelse Benaming: innovator, inventor

ENTP

Extraverted iNtuitive Thinking Perceiving

Extravert Intuïtief Rationeel Globaal

Sleutelwoorden: Originaliteit, Innovatie, Visie, Wetenschap & Technologie, Toekomst, lateraal denken

Succesfactoren: ego, initiatief, weetgierigheid, creativiteit, openheid, onafhankelijkheid, visie enthousiasme, diepgang, sympathie, gedrevenheid, resultaatgerichtheid, risicobereidheid

Verbeterpunten: teamspirit, normaliteit, grondigheid, realisme, leiderschapsacceptatie, diplomatie, voorzichtigheid, zakelijkheid

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ISFP (Sensualist), INFP (Vredesstichter)

Studies: bedrijfskunde, alle technische studies, psychologie

Werk: ondernemer, innovatief technoloog/ wetenschapper, pioneer, avonturier, acteur

 

Wereldbeeld ENTP:

ENTP's zien dat wereld wordt gereguleerd door een groot aantal mensen die in zijn/haar ogen niet of weinig competent zijn, m.a.w. niet door hebben hoe processen werken. Daarom zijn zij constant op zoek naar mensen die net als zij zelf een nuttige bijdrage leveren aan de wereld, de manier waarop maakt niet uit. In zekere zin lijken ENTP's wat dat betreft op ENFP's met het verschil dat ENTP's zelf de touwtjes in handen willen blijven houden, waardoor zij niet zoveel beleven als de ENFP's. De manier waarop de ENTP en de ENFP constant op zoek zijn naar soulmates is echter wel erg vergelijkbaar.

Korte omschrijving type:

ENTP’s zijn binnen de hoofdgroep de Creators de extraverte denkers, wat duidt behoefte aan leidinggeven (ET) en het zich bezighouden met universeel relevante thema’s (NP: globale visie). Geen wonder dat de rol van innovator of uitvinder in de meest brede zin van het woord het type ENTP het beste "pakt". Kenmerkend voor een ENTP is de drang om vernieuwing en verbetering aan te brengen bij bestaande processen, technieken en methoden. Deze aangeboren gave tot innovatie is het meest ontwikkeld in de ENTP. De ENTP kijkt net als de INTP net even verder dan andere types dankzij deze eigenschap die "visie" heet. De ENTP komt daar ook openlijk vooruit, de INTP houdt dit voor meer zichzelf. Juist hierdoor kunnen ENTP's soms ondiplomatiek overkomen: zij zullen hun kritiek op in hun ogen "inferieure" of "traditionele" methoden niet onder tafel schuiven. Bovendien kunnen zij dit op onverwachte momenten doen, ook in privé-situaties.

Net als ENTJ’s zijn ENTP's erg ambitieus met het verschil dat ENTP's door hun individualistische houding zich weinig aantrekken van de groep of de algemene opinie, hetgeen de ENTJ wel doet. Daarom kunnen deze twee types in beperkte mate goed met elkaar overweg: door de ENT- functie houden zij beide van een goed, diepgaand gesprek over technologie, management of zakendoen maar de wijze waarop zij tegen zaken aankijken (-P versus -J) is compleet verschillend: de ENTP bekijkt de maatschappij van een afstand, de ENTJ staat er midden in.

Een ander duidelijk kenmerk van de ENTP is dat zij zich over het algemeen niet druk maken om alledaagse oppervlakkigheden of uiterlijkheden. Daar komt bij dat een echte ENTP alles op zijn/ haar eigen, typische en originele manier doet, ook al doen de meeste mensen het op een andere manier. Deze originaliteit, uniciteit en eigenwijsheid zijn typisch en worden vergezeld met de voortreffelijkheid waarmee zij deze taak of dit spel uitvoeren. Zij willen gewoonweg de beste zijn in hun discipline en dat zijn ze ook. Een ENTP begint zich pas om kleine dingen druk te maken als hij/ zij belemmerd wordt in de manier waarop hij/ zij zijn/ haar taken uitvoert. Ze kunnen dan geïrriteerd raken om de kleinste onvolkomenheden.

Op sociaal vlak staat een ENTP wellicht open voor iedereen maar uiteindelijk is hij/ zij alleen geïnteresseerd in mensen die zich in een positieve manier onderscheiden van anderen. Het sleutelwoord met betrekking tot het leren kennen van nieuwe mensen is dan ook "interessant" of "uniek". Als de ENTP iemand gevonden heeft die aan zijn /haar randvoorwaarden voldoet kan hij/ zij zich helemaal geven voor deze persoon, die daarmee gevoelsmatig verheven wordt boven andere kennissen, vrienden en relaties. Na verloop van tijd kan deze interesse verschuiven naar een andere interessante persoon die in de tussentijd in beeld is gekomen. Deze eigenschap geldt ook maar in mindere mate voor de andere EN- types.

Ook al behoren de ENTP's tot de rationele types, van binnen zijn zij erg emotioneel. Zij hebben moeite hun emoties te tonen, ook al kennen zij weinig taboes. Alleen de INFP (vredesstichter) geeft de ENTP voldoende reden om ook te luisteren en niet bang te zijn om zich kwetsbaar op te stellen. ENTP's kunnen lange tijd constant aan het woord zijn zonder echt goed naar de ander te luisteren met een kans dat de gesprekspartner het gesprek als een monoloog ervaart. Echter, zij zijn erg ontvankelijk voor kritiek ook al lijkt het op het eerste gezicht niet: ze trekken zich oprechte en opbouwende kritiek van anderen zeer zeker aan en proberen er van te leren. De feedback van anderen is voor veel ENTP's een bron van waardevolle informatie, wellicht waardevoller dan de kennis die zij opdoen uit boeken.

Qua werk hoort de ENTP bij voorkeur thuis in een zelfstandige functie op het gebied van Wetenschap, Technologie of Management. Veel ENTP's zijn zelfstandig ondernemer, vooral in de techniek en in de IT. Aanverwante disciplines als Bedrijfskunde en Psychologie zijn tevens aantrekkelijk voor ENTP's. Ook zijn veel ENTP's actief in de Sport, andere zijn acteur of avonturier in de meest brede zin van het woord (wereldreiziger).