Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Levensgenieter

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: entertainer, sfeermaker

Engelse Benaming: entertainer, performer

ESFP

Extraverted Sensing Feeling Perceiving

Extravert Gewaarwordend Gevoelig Globaal

Sleutelwoorden: Entertainment, Populariteit, Amusement, Communicatie, Mode & trends, Sfeer & gezelligheid.

Succesfactoren: optimisme, amicaliteit, flexibiliteit, behulpzaamheid, representativiteit, spontaniteit, gevoel voor humor, realisme, wereldwijsheid, tevredenheid

Verbeterpunten: zelfdiscipline, grondigheid, zorgvuldigheid, idealisme, overzicht, diepzinnigheid

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ISTP (Operator/Technicus), ESTP (Promotor)

Studies: Toerisme, Rechten, Marketing, Communicatie, Muziek (conservatorium), Toneelschool, Mode en Kleding

Werk: verkoper, entertainer, musicus, PR manager, artiest, vertegenwoordiger, real life soap acteur (Big Brother, de Bus).

Korte omschrijving type:

ESFP’s zijn binnen de hoofdgroep de Shapers de extraverte gevoelstypes, wat duidt op omgang met mensen (EF: sociale interactie), en het naar de hand zetten van de buitenwereld (SP). ESFP’s zijn van alle types veruit de vrolijkste en het meest "easy-going". Verder zijn ze vlot in de omgang, populair en vaak te herkennen aan hun zorgeloosheid. ESFP’s nemen dingen niet te zwaar op en zien steeds de rooskleurige kant van het leven. Sommige ESFP's zien overal de humor van in en lachen om alles wat afwijkt van het normale. Daarom zijn zij bij uitstek geschikt om anderen weer op te monteren of gewoonweg te zorgen voor een gezellige, ontspannen sfeer. De rol van entertainer of sfeermaker is hun dan ook op het lijf geschreven. Bovendien zijn veel gepassioneerde mensen ESFP's, waardoor het amuseren van groepen mensen een extra tintje krijgt. Verder zijn zij als geen ander type in staat te profiteren van de leuke, humoristische en goede dingen des levens. Vandaar dat ook de term "levengenieter" de lading "ESFP" goed dekt. Op feesten en andere informele bijeenkomsten maar vooral in het uitgaansleven zijn ESFP's meer dan gemiddeld vertegenwoordigd. Een informele bijeenkomst zonder ESFP's mist net die sfeer, onbekommerdheid en gezelligheid die wij allen in een informele bijeenkomst zoeken.

Veel ESFP's hebben al dan niet door hun imago de behoefte om zich te bewijzen en serieus genomen te worden. Dit maken zij dan ook duidelijk kenbaar door hun kennis ten toon te spreiden, vaak betreft dit het spreken in andere talen, over actualiteiten of literatuur. Zij zijn dan te herkennen aan het veelvuldig gebruik van clichés. ESFP's - in tegenstelling tot de meeste andere types - houden namelijk van clichés, waarschijnlijk omdat clichés aangeven wat de algemeen heersende smaak is. Omdat ESFP's beter dan alle andere types de "grote stroom" aanvoelen, zijn zij over het algemeen erg mode -en trendbewust, dit geldt vooral voor vrouwen. Wat dat betreft lijken zij op de ENFP's (wereldverbeteraars) en de ISFP's (sensualisten). In tegenstelling tot de laatste twee gaat de ESFP mee met de algemene stroom zonder daar veel over na te denken, terwijl de ENFP en de ISFP trends proberen te begrijpen en/of te beschrijven, waardoor zij in staat zijn zich hiervan los te koppelen. Een ESFP die een hoge score voor de succesfactor "wijsheid" heeft verkregen, zal evenals de ISFP en de ENFP in staat zijn zich enigszins los te koppelen van de grote massa. Dit type ESFP wil evenals de ISFP niet worden gezien als "kuddedier" of "meeloper".

Een typisch "Shaper" kenmerk van de ESFP is dat zij anderen graag voor de gek houden, hetgeen zij zelf zien als humor. Dit doen zij over het algemeen om een reactie uit te lokken of om de andere persoon af te leiden van zaken die in hun ogen een lage graad van vermakelijkheid hebben. Bovendien kunnen ESFP's niet zo goed tegen kritiek. Evenals de ESTP die ook tot het hoofdtype Shaper behoort, zien zij kritiek namelijk niet als iets waarvan zij iets kunnen leren maar als een directe aanval, waarmee de ESFP als gevoelspersoon veel meer moeite heeft dan de ESTP. Een andere reden voor het slecht kunnen verdragen van (opbouwende) kritiek, is het gebrek aan zelfvertrouwen, waar bijna alle ESFP's mee te kampen hebben. Dit gebrek aan zelfvertrouwen heeft te maken met het feit dat bij de ESFP het werkelijke zelfbeeld afwijkt van het ideale zelfbeeld, hetgeen kenmerkend is voor zowel de Builders (NJ) als de Shapers (SP). Het lijkt er op dat de meeste ESFP's eigenlijk liever ENFP's (wereldverbeteraar, hoofdtype Creator) waren geweest. Een hoge score voor de succesfactor "wijsheid" kan wijzen op de overgang van ESFP naar ENFP.

Ook houden veel ESFP's van het savoir vivre, geen wonder dat ESFP's bij exclusieve clubs en verenigingen bijzonder goed vertegenwoordigd zijn. Als geen ander zijn zij in staat zorg te dragen voor een sfeervolle ambiance. Een ander subtype ESFP, is de "performer" - moeilijk te vertalen in het Nederlands. De performer komt relatief vaker bij mannen voor dan bij vrouwen, zij beschikken over meer incasseringsvermogen. De performer is een harde werker die beschikt over een goede dosis flexibiliteit en realiteitszin. De performer is vaak te vinden in de muziekwereld of gewoon in het bedrijfsleven.

Qua werk is voor de meeste ESFP’s een zelfstandige baan minder aan te raden dan een functie in teamverband. Daarin wijken zij sterk af van de ENFP's, die bij voorkeur zelfstandig werken. Een team geeft de ESFP de motivatie om er voor te gaan. Door hun gebrek aan zelfdiscipline moeten zij constant gepusht worden om hun taken af te ronden. In een team zijn het juist de ESFP’s die zorgen voor een opgewekte stemming: zij kunnen de groep opeens verrassen met een traktatie of beginnen met moppentappen.

Naast de functie van entertainer, voelen ESFP’s zich thuis in allerlei commerciële en relatiegerichte functies (van vertegenwoordiger tot PR manager, van sales consultant tot zakelijk intermediar) vooral degenen die de overgang vormen tussen de ESFP en de ESTP (de Promotor). De innemendheid, het optimisme en in zekere mate het inlevingsvermogen van de ESFP gecombineerd met de resultaatgerichtheid, energie en drive van de ESTP maken van de ESFP-ESTP een topverkoper.