Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Supervisor

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: opzichter, chef, opruimer

Engelse Benaming: supervisor

ESTJ

Extraverted Sensing Thinking Judging

Extravert Gewaarwordend Rationeel Gestructureerd

Sleutelwoorden: Controle, Regels en Procedures, Orde handhaving, Bij de "les" zijn

Succesfactoren: zakelijkheid, zelfdiscipline, resultaatgerichtheid, realisme, inzet, actie-drang, overzicht, assertiviteit, geldingsdrang, eerlijkheid, gevoel voor humor

Verbeterpunten: sympathie, amicaliteit, openheid, tolerantie, flexibiliteit, weetgierigheid, creativiteit, passie

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ISFJ (Conservator), ESFJ (Dienstverlener), INFP (Vredesstichter)

Studies: bedrijfskunde, rechten, bedrijfs –en fiscale economie, onderwijs, horeca

Werk: manager, opzichter, politie-agent, onderwijzer, docent, chef

Korte omschrijving type:

ESTJ’s zijn binnen de hoofdgroep de Controllers de extraverte denkers, wat duidt behoefte aan leidinggeven (ET) en het zich bezighouden met bewaking, controle en het instandhouden van tradities. ESTJ’s houden van orde en continuïteit en voelen zich derhalve het beste thuis in omgevingen waarin "werk" een belangrijke rol speelt en duidelijke regels heersen. Van alle Myers-Briggs Typeringen weet de ESTJ het beste wat de dagelijkse werkzaamheden zijn: onderhoud, productie, betalingen en vooral het nakomen van afspraken en regels. In tegenstelling tot de meeste andere types is de ESTJ altijd bij de "les". Door hun directheid kunnen zij soms helaas bot en klantonvriendelijk overkomen. Het omgaan met klanten is niet aan de ESTJ besteed, de ESTJ is eerder iemand die ervoor zorgt dat binnen in de organisatie alles op rolletjes verloopt.

De hoge coherentie van het ESTJ type ligt in het feit dat zij steeds gemakkelijk te herkennen zijn aan hun (soms botte) eerlijkheid en directheid. Zij draaien nooit om de hete brei heen. Bovendien behandelen zij iedereen gelijk, niet altijd even vriendelijk maar wel eerlijk. "Waarom zou ik mij opeens heel anders voordoen in de aanwezigheid van de koningin of de directeur?" Een van hun lijfspreuken is dan ook: "niet lullen maar poetsen". In tegenstelling tot de ESFJ die steeds met een schuldgevoel opgezadeld zit omdat hij/ zij zich constant afvraagt "ben ik wel aardig genoeg geweest", gebruikt de ESTJ zijn tijd om te controleren of de groep haar verplichtingen wel nakomt. De ESTJ vindt normaal zijn erg belangrijk en zal daarom evenals de ESFJ trachten excentriekelingen die zich buiten de normale paden begeven te corrigeren, waarbij hij/zij weinig rekening houdt met de gevolgen die zijn/haar reprimande bij de andere persoon teweegbrengt. Naast de functie van opzichter is de functie van trouble shooter eveneens een goede keuze voor de ESTJ, zeker als hij/ zij ook beschikt over ISTP (operator) kwaliteiten, zoals handvaardigheid en een praktische instelling. De ESTJ is van alle types die eerste die het werk ziet liggen en op de hoogte is van de taken die na een dag of week af moeten zijn. De ESTJ is een doorpakker die ervoor zorgt dat de dagelijkse verantwoordelijkheden worden nagekomen.

Diep in zijn/haar hart heeft de ESTJ erg veel liefde nodig, vandaar dat wij de INFP (vredesstichter) ook bij de complementaire Myers-Briggs Typeringen hebben geplaatst. Een INFP is van alle types het meest sociaal voelend en is in staat de interne spanningen die sommige ESTJ's hebben te begrijpen en te verminderen. Door beter met hun gevoelens om te gaan, zullen ESTJ's over zaken genuanceerder gaan denken, waardoor zij zich ook subtieler zullen gaan uitdrukken. Bijna alle ESTJ's beschikken over een goede dosis gevoel voor humor. Humor stelt ESTJ's in staat om onderwerpen die normaal gesproken op de "zwarte lijst" staan toch de revue te laten passeren.

Qua werk is voor de meeste ESTJ’s een baan in teamverband het meest aan te raden, want plichtsgetrouw zijn zij zeker en bovendien hebben mensen nodig die zij kunnen controleren. Qua werk voelt een ESTJ zich evenals een ISTJ het meeste thuis in de ambtenarij of in een kleine overzichtelijke organisatie in het bedrijfsleven. Vele zijn werkzaam in het bank -en beleggingswezen, de verzekeringswereld en in de accountancy. In tegenstelling tot de ISTJ zijn veel ESTJ’s werkzaam in het onderwijs, vooral in het basis onderwijs. Onder de ambtenaren zullen ESTJ’s meer dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn.