Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Architect

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: visionair, wetenschapper, ontwerper

Engelse Benaming: architect, scientist, designer

INTP

Introverted iNtuitive Thinking Perceiving

Introvert Intuïtief Rationeel Globaal

Sleutelwoorden: Wereldproblematiek, Universum, Design, Wetenschap & Technologie

Succesfactoren: voorzichtigheid, grondigheid, diepzinnigheid, weetgierigheid, creativiteit, onafhankelijkheid, resultaatgerichtheid, relativeringsvermogen, gevoel voor humor, emotionele stabiliteit, geduld, abstract denkvermogen

Verbeterpunten: teamspirit, normaliteit, leiderschapsacceptatie, sociabiliteit, spontaniteit, inzet, zelfdiscipline, actie-drang, energie

Complementaire Myers-Briggs Typering: ENFP (Wereldverbeteraar)

Studies: wiskunde, natuurkunde, astronomie, culturele anthropologie, filosofie, industrieel ontwerpen, architectuur, bouwkunde, psychologie

Werk: architect, wetenschapper, ontwerper, filosoof, astronoom, schrijver, denker, professor

Korte omschrijving type:

INTP ’s zijn binnen de hoofdgroep de Creators de introverte denkers, wat duidt op taakgerichtheid en het zich bezighouden met universeel relevante thema’s (NP: globale visie). Geen wonder dat de rol van wetenschapper of architect in de meest brede zin van het woord het type INTP het beste "pakt". Kenmerkend voor een INTP is het verlangen de wereld en zelfs het universum te begrijpen, het vinden van een optimale configuratie in ontwerpen en/of het ontwikkelen van een zo efficiënt mogelijk apparaat. Vele INTP’s hebben nagedacht over een Perpetuum Mobile. De twee meest vooraanstaande natuurkundigen Newton en Einstein waren ook INTP’s. De aangeboren gave alle mogelijkheden te overzien voor een ontwerp of een theorie en daaruit de betere optie te kiezen is kenmerkend voor de INTP. Zij worden daarom beschouwd als visionairs. INTP’s kunnen zich evenals INTJ’s voor een lange tijd afzonderen om aan een project of onderzoek te werken. In tegenstelling tot de INTJ zal de INTP ook andere disciplines raadplegen voor zijn/ haar werk. INTJ’s spreken over projecten met een van tevoren vastgestelde duur, terwijl INTP’s liever spreken over hun werk, oeuvre, hun LEVENSWERK. Dat is dan ook de reden dat een echte INTP (door de P functie) moeite heeft met deadlines. Bang om een mogelijkheid over het hoofd te zien, zullen zij steeds weer een nieuwe dimensie toevoegen aan hun ontwerp of theorie. Wanneer het werk af zal zijn weet men niet, eigenlijk is het nooit af. Evenals de INTJ zal een INTP interesse tonen voor een promotie onderzoek. Echter, het aantal promotieopdrachten dat echt interessant is voor een INTP is relatief schaars. Zijn /haar voorkeur gaat uit naar een opdracht die wordt uitgevoerd in multidisciplinair verband, erg exploratief is of geen vast einde heeft, maw verlengd kan worden met vervolgonderzoek. Een andere overeenkomst met de INTJ is de grote zelfverzekerdheid. Bij een INTJ manifesteert zich deze echter als besluitvaardigheid terwijl de zelfverzekerdheid van een INTP meer te maken heeft met eigendunk: "ik begrijp de wereld, nu de anderen nog". Door een buitenstaander, vooral een "S" type, kan deze houding worden geïnterpreteerd als arrogant. Verder kenmerken INTP’s zich door hun precisie in logica en taal. Een spellingsfout of gedachtenfout zullen zij niet snel maken.

INTP’s zijn vaak diep in gedachten verzonken en veel dingen die voorvallen in het dagelijkse leven gaan aan hen voorbij. Niet zozeer omdat zij deze dingen niet opmerken maar meer omdat zij al denkend de diepere achtergrond van gebeurtenissen proberen te doorgronden en de oppervlakkige aspecten relativeren. Qua temperament kunnen de INTP’s worden omschreven als rustig, bedachtzaam en meegaand. Bovendien staan zij open voor anderen. Op sociaal vlak zijn zij derhalve coulanter en plezieriger in de omgang dan INTJ’s. Een INTP gaat pas moeilijk doen als zijn/haar principes worden geschaad. In dat opzicht lijken zij erg op ENTP’s.

Qua werk voelen INTP’s zich het meeste thuis in hun werkkamer achter de PC, in het atelier of in het laboratorium. Ook kunnen zij goed functioneren in het bedrijfsleven mits er ruimte is voor hun ideeën en de organisatie hun principes niet schaadt. Veel INTP’s vinden hun niche in de wetenschap, de architectuur en de industriële vormgeving, waar zij zich vooral bezighouden met fundamenteel onderzoek of ontwerp. Vele INTP’s zijn schrijver of filosoof.

Binnen de INTP bestaan twee subtypes: de wetenschapper en de architect. De wetenschapper denkt na over de essentie van de wereld en het universum of aanverwante thema's. De architect is meer visueel ingesteld (hogere "S" functie) en ziet de wereld als een groot geheel van structuren en vormen die al dan niet verbeterd kunnen worden. Wellicht is de Architect de INTP met als tweede Myers-Briggs Typering de ISFP (Sensualist), die van alle Myers-Briggs Typeringen het meest visueel is ingesteld.